Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Sesje Rady Miejskiej 2014

VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014

LXV sesja 4 listopada 2014r.

LXIV sesja 28 października 2014r.

LXIII sesja 30 września 2014 r.

LXII sesja 26 sierpnia 2014 r.

LXI sesja 1 lipca 2014 r.

LX sesja 10 czerwca 2014 r.

LIX sesja 20 maja 2014 r.

LVIII sesja 29 kwietnia 2014 r.

LVII sesja 8 kwietnia 2014 r.

LVI sesja 25 marca 2014 r.

LV sesja 19 marca 2014 r.

LIV sesja 25 lutego 2014

LIII sesja 28 stycznia 2014 r.

LII sesja 30 grudnia 2013 r.

LI sesja 17 grudnia 2013 r.

L sesja 14 grudnia 2013r.

XLIX sesja 26 listopada 2013 r.

XLVIII sesja 29 października 2013r.

XLVII sesja 17 października 2013r.

XLVI sesja 24 września 2013 r.

XLV sesja 27 sierpnia 2013 r.

XLIV sesja 25 czerwca 2013 r.

XLIII sesja 28 maja 2013 r.

XLII sesja z 14 maja 2013r.

XLI sesja z 25 kwietnia 2013r.

XL sesja z 26 marca 2013 r.

XXXIX sesja z 19 marca 2013 r.

XXXVIII sesja z 26 lutego 2013 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu
Marian Szkudlarek

Hanna Mełeń
Aldona Rębacz

Sesja nr LXIV z dnia 28 października 2014r.

Uchwała nr LXIV/576/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2015 /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5595 z dn.31.10.2014r./.

Uchwała nr LXIV/577/ 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Uchwała nr LXIV/578/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.

Uchwała nr LXIV/579/2014 w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Uchwała nr LXIV/580/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr LXIV/581/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr LXIV/582/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr LXIV/583/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców.

Uchwała nr LXIV/584/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin - ul. Storczykowa / Dz.Urzęd.Woj.Wlkp. poz. 6155 z dn.18.11.2014r./.

Uchwała nr LXIV/585/2014 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Sesja nr LXIII z dnia 30 września 2014r.

Uchwała nr LXIII/561/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Uchwała nr LXIII/562/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.

Uchwała nr LXIII/563/2014 w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała nr LXIII/564/2014 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/517/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2014 roku / Dz.Urz.Woj,Wlkp. poz. 5527 z dnia 29.10.2014r./.

Uchwała nr LXIII/565/2014 w sprawie uchylenia Uchwały nr LXIV/406/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr LXIII/566/2014 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - uchylona Uchwałą nr III/17/2014 z dnia 16.12.2014r.

Uchwała nr LXIII/567/2014 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/215/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu
I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr LXIII/568/2014 w sprawie zmiany powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - uchylona Uchwałą nr III/19/2014 z dn. 16.12.2014r.

Uchwała nr LXIII/569/2014 w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z siedzibą w Murowanej Goślinie I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwałę nr LXIII/570/2014 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA
z siedzibą w Murowanej Goślinie pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - uchylona uchwałą nr III/20/2014 z dn. 16.12.2014r.

Uchwała nr LXIII/571/2014 w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone
w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) – część II / Dz.Urzęd. Woj.Wlkp. poz. 6215 z dnia 19.11.2014r./.

Uchwała nr LXIII/572/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice (pow. ca. 482 ha) / Dz.Urzęd. Woj.Wlkp. poz.6192 z dn.19.11.2014r./.

Uchwała nr LXIII/573/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Paczkowo.

Uchwała nr LXIII/574/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Garby, Zalasewo.

Uchwała nr LXIII/575/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Swarzędz.

Sesja nr LXII z dnia 26 sierpnia 2014r.

Uchwała nr LXII/549/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Uchwała nr LXII/550/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.

Uchwała nr LXII/551/2014 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała nr LXII/552/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Swarzędzu na os. E. Raczyńskiego
w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr LXII/553/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99.

Uchwała nr LXII/554/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/415/2013
z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Paczkowie.

Uchwała nr LXII/555/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała nr LXII/556/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych”.

Uchwała nr LXII/557/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego,
a także podziału linii na strefy / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4774 z dn.10.09.2014r./.

Uchwała nr LXII/558/2014 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4775 z dn.10.09.2014r./.

Uchwała nr LXII/559/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Swarzędzu nr LXI/548/2014 z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego.

Uchwała nr LXII/560/2014 w sprawie regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz / Dz.urz.Woj.Wlkp. poz. 5035 z dn. 1.10.2014r./ Nieważność paragrafu 3 ust.1 zał.nr 1 oraz zał. nr 1 do Regulaminu  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wlkp. nr KN-I.1.4131.1.375.2014.8

Sesja nr LXI z dnia 1 lipca 2014r.

Uchwała nr LXI/543/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2014r.

( nieważność  paragrafu 3 ustawy  uchwałą nr 15/770/2014  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 lipca 2014r.)

Uchwała nr LXI/544/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Uchwała nr LXI/545/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.

Uchwała nr LXI/546/2014 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Swarzędz konsultacji społecznych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Swarzędz w roku 2015 ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4480 z dn.11.08.2014r.).

Uchwała nr LXI/547/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr LXI/548/2014 w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego.

Sesja nr LX z dnia 10 czerwca 2014r.

Uchwała Nr LX/535/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2013r.

Uchwała Nr LX/536/2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr LX/537/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Uchwała Nr LX/538/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.

Uchwała Nr LX/539/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznaniem a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr LX/540/2014 w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Swarzędzu /Dz.Urz.Woj.Wlkp.nr 3773 z dn.27.06.2014r./.

Uchwała Nr LX/541/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby - Wycieczkowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 3774 z dn.27.06.2014r./

Uchwała Nr LX/542/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3775 z dn. 27.06.2014r./

 

Sesja Nr LIX z dnia 20 maja 2014r.

Uchwała Nr LIX/524/2014 w sprawie zmiany uchwały NR LI/455/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania drogami powiatowymi.

Uchwała nr LIX/525/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Uchwała nr LIX/526/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.

Uchwała nr LIX/527/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3405 z dn.03.06.2014r./.

Uchwała nr LIX/528/2014 w sprawie Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz ( nieważność uchwały rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.I.245.2014.8 z dnia 26.060.2014r.)

Uchwała nr LIX/529/2014 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Uchwała nr LIX/530/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3406 z dn.03.06.2014r./

Uchwała nr LIX/531/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice ul. Rycerska/Dz.Urz.Woj,.Wlkp. poz.3407 z dn.03.06.2014r./.

Uchwała nr LIX/532/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo ul. Zagajnikowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3408 z dn.03.06.2014r./. - uchylona uchwałą nr VI/55/2015.

Uchwała nr LIX/533/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu (pow. ca. 13 ha).

Uchwała nr LIX/534/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – Część III (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4336 z dnia 1.08.2014r.):

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dn.16.04.2015r.

sygn.akt IV SA/Po1039/14 stwierdzająca nieważność zaskarżonej uchwały w § 18 ust.3.

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dn. 04.08.2016r. sygn. akt IISA/Po306/16, który :

1.Stwierdza się nieważność Załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym przebieg przez działkę o nr geod. 83/19 drogi wewnętrznej ozn. symbolem 8.KDW oraz lokalizację placu do zawracania na działkach o nr geod. 83/19 i 82.

2.Stwierdza się nieważność zapisów paragrafu 24 ust.1 i ust.2 pkt części tekstowej w zakresie mającym odniesienie do terenów działek wymien. w pkcie 1.

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  z dn.7.10.2016r. - Sygn. akt IISA/Po 397/16  stwierdzający nieważność uchwały w części dotyczącej działki o nr ewid 96/1 obręb Garby.

 

Sesja Nr LVIII z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr LVIII/512/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Uchwała Nr LVIII/513/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014 – 2032.

Uchwała Nr LVIII/514/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchwała Nr LVIII/515/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 78, poz. 1556 ze zmianami) (Dz.urz.Woj.Wlkp. poz.3201 z dn.21.05.2014r.).

Uchwała Nr LVIII/516/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

Uchwała Nr LVIII/517/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2014 roku. (Dz.urz.Woj.Wlkp. poz.3202 z dn.21.05.2014r.)

Uchwała Nr LVIII/518/2014 w sprawie przyjęcia programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych”.

Uchwała Nr LVIII/519/2014 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Paczkowie, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Paczkowie.

Uchwała Nr LVIII/520/2014 w sprawie likwidacji filii Przedszkola nr 4 "Bajkowy Świat" w Swarzędzu.  

Uchwała Nr LVIII/521/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy. (Dz.urz.Woj.Wlkp. poz. 3203 z dn.21.05.2014r.)

Uchwała Nr LVIII/522/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLIV/390/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo  ul. Jana Heweliusza.(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3204 z dn.21.05.2014r.)

Uchwała Nr LVIII/523/2014 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Wierzenica- Plac Cieszkowskiego / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3215 z dn.21.05.2014r./.

Stanowisko nr 12/2014  w sprawie funkcjonowania Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

  Sesja Nr LVII z dnia 8 kwietnia 2014r.

  Uchwała nr LVII/505/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

  Uchwała nr LVII/506/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylnica na lata 2014-2020.

  Uchwała nr LVII/507/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łowęcin na lata 2014-2020.

  Uchwała nr LVII/508/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Paczkowo na lata 2014-2020.

  Uchwała nr LVII/509/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020.

  Uchwała nr LVII/510/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie na lata 2014-2020.

  Uchwała nr LVII/511/2014 w sprawie przekazania skargi.

  Sesja Nr LVI z dnia 25 marca 2014r.

  Stanowisko Rady Miejskiej nr 11/2014 w sprawie w sprawie upamiętnienia w Gminie Swarzędz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego.

   Uchwała Nr LVI/493/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

   Uchwała Nr LVI/494/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014 – 2032.

   Uchwała Nr LVI/495/2014 w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Swarzędz.

   Uchwała Nr LVI/496/2014 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 

  Uchwała Nr LVI/497/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gruszczyn na lata 2014 -2020.

   Uchwała Nr LVI/498/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzonka.

   Uchwała Nr LVI/499/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

   Uchwała Nr LVI/500/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Morelowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2258 z dn.8.04.2014r./.

   Uchwała Nr LVI/501/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Gabrieli Zapolskiej ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 2861 z dn. 29.04.2014r.).

   Uchwała Nr LVI/502/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Daglezjowa ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2862 z dn. 29.04.2014r.)

   Uchwała Nr LVI/503/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Kuźnicza ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2864 z dnia 29.04.2014r.). - uchylona uchwałą nr XLVI/463/2018 z dnia 23.01.2018r.

  Uchwała Nr LVI/504/2014 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXVIII/448/2001 z dnia 24 października 2001 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

  Sesja Nr LV z dnia 19 marca 2014r.

  Uroczysta sesja z okazji święta Patrona Gminy Swarzędz - św. Józefa.  - brak uchwał.

  Sesja Nr LIV z dnia 25 lutego 2014r.

  Uchwała Nr LIV/474/2014 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Pan Eugeniusz Jacek.

  Uchwała Nr LIV/475/2014 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.

  Uchwała  Nr LIV/476/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.   

  Uchwała Nr LIV/477/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014 – 2032.

  Uchwała Nr LIV/478/2014 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz, a Gminą Kostrzyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców i firm zlokalizowanych w miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz.

  Uchwała Nr LIV/479/2014 w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażania zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1725 z dn.17.03.2014r./ - traci moc - obowiązuje uchwała nr IX/84/2015.

  Uchwała Nr LIV/480/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu.

  Uchwała Nr LIV/481/2014 w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIX/451/2013 z dnia 26 listopada 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

  Uchwała Nr LIV/482/2014 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu (pow. ca.2,45ha) / Dz.Urz.Woj.Wlkp. Poz.2121 z dn.2.04.2014r./.

  Uchwała Nr LIV/483/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Nad Rozlewiskiem /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1726 z dn.17.03.2014r./.

  Uchwała Nr LIV/484/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Groszkowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1727 z dn.17.03.2014r./.

  Uchwała Nr LIV/485/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Kalafiorowa / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1728 z dn.17.03.2014r./.

  Uchwała Nr LIV/486/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Koperkowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1729 z dn.17.03.2014r./.

  Uchwała Nr LIV/487/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Marchewkowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1730 z dn.17.03.2014r./.

  Uchwała Nr LIV/488/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Ogórkowa / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1731 z dn.17.03.2014r./.

  UchwałaNr LIV/489/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Pomidorowa / Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 1732 z dn.17.03.2014r./.

  Uchwała Nr LIV/490/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Szparagowa / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1733 z dn.17.03.2014r./.

  Uchwała Nr LIV/491/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Uchwała Nr LIV/492/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Sesja Nr LIII z dnia 28 stycznia 2014r.

  Uchwała Nr LIII/466/2014 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/336/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała Nr LIII/467/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

  Uchwała Nr LIII/468/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020 ( nieważność § 3 uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wlkp. KN- I.04131.1.63.2014.8 z dnia 24 lutego 2014r.).

  Uchwała Nr LIII/469/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1065 z dn.19.02.2014r./.

  Uchwała Nr LIII/470/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1064 z dn.19.02.2014r./.

  Uchwała Nr LIII/471/2014 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.

  Uchwała Nr LIII/472/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

  Uchwała Nr LIII/473/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 -2032. 

  Sesje Rady Miejskiej 2013

  Sesja nr LII z dnia 30 grudnia 2013r.

  Uchwała Nr LII/458/2013 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2013 , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

  Uchwała Nr LII/459/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.

  Uchwała Nr LII/460/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/398/2006  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.482 z dn.21.01.2014r./. 

  Uchwała Nr LII/461/2013 w sprawie zamiaru likwidacji filii Przedszkola nr 4 "Bajkowy Świat" w Swarzędzu. 

  Uchwała Nr LII/462/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

  Uchwała  Nr LII/463/2013 w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej, zmienionej uchwałami: nr VII/28/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 2011 r. i nr XXXVII/340/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.483 z dn.21.01.2014r./ -  tekst jednolity Uchwała nr XIII/120/2015 z dn. 25.08.2015r.

  Uchwała Nr LII/464/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby - ulica Palmowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 484 z dn.21.01.2014r./.

  UchwałaNr LII/465/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Gortatowo / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.485 z dn.21.01.2014r./.

  Sesja nr LI z dnia 17 grudnia 2013r. 

  Uchwała nr LI/452/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała nr LI/453/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.

  Uchwała nr LI/454/2013 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014. / Dz.Urzęd.Woj.Wlkp. poz.342 z dn.15.01.2014r./

  Uchwała nr LI/455/2013 w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania drogami powiatowymi.

  Uchwała nr LI/456/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała nr LI/457/2013 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

  Sesja nr L z dnia 14 grudnia 2013r. 

  brak uchwał - uroczysta sesja.

  Sesja nr XLIX z dnia 26 listopada 2013r.

  Uchwała Nr XLIX/444/2013 w sprawie  nadania odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu. 

  Uchwała Nr XLIX/445/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała Nr XLIX/446/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 -2032.

  Uchwała Nr XLXI/447/2013 w sprawie pomocy Finansowej dla Gminy Przygodzice.

  Uchwała Nr XLIX/448/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała Nr XLIX/449/2013 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

  Uchwała Nr XLIX/450/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Swarzędz Nowa Wieś i Osiedla  Południowe (pow.ca.123 ha) / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1926 z dn.24 marca 2014r./

  Uchwała nr XLIX/451/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) - część II. / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.837 z dn.10.02.2014r./- nieważność paragrafu 13 ust.1 pkt 14 lit.c w zakresie wyrazów "budynku usługowego" i paragrafu 13 ust.1 pkt 15 lit.c  - Wyrok WSA  sygnakt.IV SA/Po 293/14 z dn. 25 .06.2014r.

  Sesja nr XLVIII z dnia 29 października 2013r.

  Uchwała Nr XLVIII/436/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
  i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała Nr XLVIII/437/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 -2032.

  Uchwała Nr XLVIII/438/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości / Dz.Urz.Wojew. Wlkp. poz. 6003 z dn. 4.11.2013r./

  Uchwała Nr XLVIII/439/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2014 /Dz.Urz.Wojew.Wlkp. poz. 6004 z dn.4.11.2013r./.

  Uchwała Nr XLVIII/440/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. U. Woj. Wielk. Nr 78, poz.1556) / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 6848 z dn.4.12.2013r./.

  Uchwała nr XLVIII/441/2013 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

  Uchwała nr XLVIII/442/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzesińskiej i Polnej
  w Swarzędzu (pow.ca.2,45ha) - nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.487.2013.8 z dnia 5 grudnia 2013r./ .

  Uchwała nr XLVIII/443/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Sesja nr XLVII z dnia 17 października 2013r.

  Uchwała nr XLVII/434/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała nr XLVII/435/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.

  Sesja nr XLVI z dnia 24 września 2013r.

  Uchwała nr XVLVI/424/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała nr XLVI/425/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.

  Uchwała nr XLVI/426/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.

  Uchwała nr XLVI/427/2013  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.

  Uchwała nr XLVI/428/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/350/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład  zasobu Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XLVI/429/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ul. Galileusza /Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dn.09.10.2013r. poz.5520/.

  Uchwała nr XLVI/430/2013 w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo- Osiedle Ułańskie /Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dn.09.10.2013r. poz.5521/.

  Uchwała nr XLVI/431/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki nr ewid. 58/6 w Swarzędzu ( łączna pow. zmiany ca. 2,84 ha).

  Uchwała nr XLVI/432/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice ( nieważność uchwały  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-1.4131.1.446.2013.21) .

  Uchwała XLVI/433/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

  Sesja nr XLV z dnia 27 sierpnia 2013r.

  Uchwała Nr XLV/409/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała  Nr XLV/410/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 -2032.

  Uchwała Nr XLV/411/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5171 z dn.11.09.2013r./.

  Uchwała Nr XLV/412/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości.

  Uchwała Nr XLV/413/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu.

  Uchwała Nr XLV/414/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości.

  Uchwała Nr XLV/415/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Paczkowie - uchylona uchwałą nr LXII/554/2014 z dnia 26.08.2014r..

  Uchwała Nr XLV/416/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz  / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5172 z dn.11.09.2013r./ - traci moc uchwałą nr XXXII/307/2017.

  Uchwała Nr XLV/417/2013 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5173 z dn.11.09.2013r./ - traci moc, obowiązuje uchwała nr XI/106/2015.

  Uchwała Nr XLV/418/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Paczkowie

  Uchwała Nr XLV/419/2013 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Swarzędz / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5174 z dn.11.09.2013r./ uchylona uchwała nr VI/59/2015.

  Uchwała Nr XLV/420/2013 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

  Uchwała Nr XLV/421/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 40 ha).

  Uchwała Nr XLV/422/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa ( pow. ca. 353ha.)

  Uchwała Nr XLV/423/2013 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/367/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

  Sesja nr XLIV z dnia 25 czerwca 2013r.

   Uchwała Nr XLIV/382/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013. 

  Uchwała Nr XLIV/383/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 -2032.

  Uchwała Nr XLIV/384/2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji /Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 4684 z dn.24.07.2013r./. 

  Uchwała Nr XLIV/385/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

   Uchwała Nr XLIV/386/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Swarzędzu w postępowaniu sądowo administracyjnym.

   Uchwała Nr XLIV/387/2013 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.

  Uchwała Nr XLIV/388/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości Kobylnica - ul. Gruszczyńska / Dz.Urz. Woj.Wlkp. Poz. 4691 z dn. 25.07.2013r./

  Uchwała Nr XLIV/389/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki - ul. Sasankowa / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4727 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/390/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ul. Jana Heweliusza /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4728 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/391/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow. ca. 7,5 ha).

  Uchwała Nr XLIV/392/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Swarzędz /Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.4692 z dn. 25.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/393/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Garby / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4732 z dn.29.07.2013r./

  Uchwała Nr XLIV/394/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Gruszczyn / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4733 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/395/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Janikowo / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4734 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/396/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu –Jasin / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4735 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/397/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Karłowice / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4736 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/398/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Kruszewnia / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4737 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/399/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Łowęcin / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4738 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/400/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Rabowice / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4739 z dn.29.07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/401/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Sokolniki Gwiazdowskie / Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4740 z dn. 29.07.2013r./

  Uchwała Nr XLIV/402/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Uzarzewo / Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz. 4741 z dn.29. 07. 2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/403/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Uzarzewo - Katarzynki / Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz. 4742 z dn. 29.07. 2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/404/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Wierzenica / Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4743 z dn. 29. 07. 2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/405/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Wierzonka / Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz. 4745 z dn. 29. 07. 2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/406/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Zalasewo / Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4744 z dn. 29. 07.2013r./.

  Uchwała Nr XLIV/407/2013 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

  Uchwała Nr XLIV/408/2013 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie.

  Stanowisko nr 10/2013 w sprawie ustalenia rodzaju i wysokości taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Sesja nr XLIII z dnia 28 maja 2013 r.

   Uchwała Nr XLIII/371/2013 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „ Trakt Piastów”.

  Uchwała Nr XLIII/372/2013 w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu, odzyskowi lub zbieraniu na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach -  traci moc uchwałą nr XXXII/308/2017 z dn. 2017.01.14.

  Uchwała Nr XLIII/373/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

  Uchwała Nr XLIII/374/2013 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz ( Ofiar Katastrofy Smoleńskiej)./ Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 3933 z dn.11.06.2013r./

  Uchwała Nr XLIII/375/2013 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz ( Leszka Grajka)./ Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 3934 z dn.11.06.2013r./

  Uchwała Nr XLIII/376/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby (Aroniowa ). /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 3935 z dn.11.06.2013r./.

  Uchwała Nr XLIII/377/2013 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.

  Uchwała Nr XLIII/378/2013 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

  Uchwała Nr XLIII/379/2013 w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) - część I (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4410 z dn.10 lipca 2013r.).

  Uchwała Nr XLIII/380/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo ( pow. ca. 292ha) - Część I. ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4411 z dn.10 lipca 2013r.)

  Uchwała Nr XLIII/381/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Sesja nr XLII z dnia 14 maja 2013r.

  Uchwała nr XLII/368/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.

  Uchwała nr XLII/369/2013 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

  Uchwała nr XLII/ 370/2013 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

  Sesja nr XLI z dnia 25 kwietnia 2013r. 

  Uchwała nr XLI/360/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz /Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.3718 z dn.27.05.2013r./ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.I.308.2013.8 z dn. 28 maja 2013r. stwierdzające nieważność § 2 ust.2 i § 14 uchwały, traci moc uchwałą nr XXIV/239/2016 z dn.21. 06.2016r.

  Uchwała nr XLI/361/2013  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w 2013 roku /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Poz. 3719 z dn.27.05.2013r./. 

  Uchwała nr XLI/362/2013  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013. 

  Uchwała nr XLI/363/2013  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032. 

  Uchwała nr XLI/364/2013 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Uchwała nr XLI/365/2013  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z Biblioteką Publiczną w Swarzędzu. 

  Uchwała nr XLI/366/2013  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego na rzecz Powiatu Poznańskiego.  

  Uchwała nr XLI/367/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Rabowice ( pow. ca 380,8 ha) /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Poz. 3720 z dn.27.05.2013r./

  Sesja nr XL z dnia 26 marca 2013r.

  Uchwała Nr XL/352/2013  w sprawie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu / nieważność & 6 Uchwałą nr 9/437/2013 Kolegium Region.Izby Obrachunk. z dn,17.04.2013r./.

  Uchwała nr XL/353/2013 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała nr XL/354/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała Nr XL/355/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013  – 2032.

  Uchwała Nr XL/356/2013 w sprawie przyjęcia  zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

  Uchwała Nr XL/357/2013 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz  /Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2013r. poz.3008 z dnia 16 kwietnia 2013r./.

  Uchwała Nr XL/358/2013 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części /Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2013r. poz.3009 z dnia 16 kwietnia 2013r./

  Uchwała Nr XL/359/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

  Stanowisko nr 9/2013 w sprawie zmiany art.402 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

  Sesja nr XXXIX z dnia 19 marca 2013r.

  Uroczysta sesja z okazji święta patrona miasta - Św. Józefa ( brak uchwał).

  Sesja nr XXXVIII z dnia 26 lutego 2013r.

  Uchwała nr XXXVIII/343/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała nr  XXXVIII/344/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 – 2032.

  Uchwała nr  XXXVIII/345/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( ogłosz. Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 1892 z dn.27.02.2013r.) - nieważnośc postanowień paragrafu 8 pkt 1, 3 i 4 , paragrafu 9 ust.4 i 5 , paragrafu 10 ust.5 , oraz paragrafu 10 ust.6  na podst. Uchwały Nr 8/410/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn.3 kwietnia 2013r. traci moc uchwała nr XXX/291/2016 z dn. 29.11.2016r.

  Uchwała nr  XXXVIII/346/2013 w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kobylnicy.

  Uchwała nr  XXXVIII/347/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zagospodarowanej jako park linowy na okres dłuższy niż 3 lata.

  Uchwała nr  XXXVIII/348/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: nadania nazw ulic na terenie wsi GORTATOWO - ul. Senatorska / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2115 z dn. 12. 03. 2013 r./   tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/465/2013 z dn.30.12.2013r.

  Uchwała nr  XXXVIII/349/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn - Zygmunta Noskowskiego / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2114 z dn. 12. 03. 2013 r./ .

  Uchwała nr  XXXVIII/350/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.  

  Uchwała nr  XXXVIII/351/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).

  Sesja nr XXXVII z dnia 29 stycznia 2013r.

  Uchwała nr XXXVII/338/2013  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

  Uchwała nr XXXVII/339/2013  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032.

  Uchwała nr XXXVII/340/2013  w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w  dziedzinie kultury fizycznej, zmienionej uchwałą nr VII/28/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 2011r./ Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2436 z dn.25.03.2013r./-  tekst  jednolity Uchwała nr XIII/120/2015 z dn. 25.08.2015r.

  •  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2436

  Uchwały nr XXXVII/341/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Uchwała nr XXXVII/342/2013  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.


   

   

   

   

   

  Sesje Rady Miejskiej 2012

  Sesja nr XXXVI z dnia 28 grudnia 2012r.

  Uchwała nr XXXVI/332/2012  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXVI/333/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXVI/334/2012  w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXVI/335/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok /Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz.1231 z dn.5.02.2013r./.

  Uchwała nr XXXVI/336/2012  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała nr XXXVI/337/2012  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.150 z dn.04.01.2013r./

  Stanowisko nr 8 /2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.12.2012r.

  Sesja nr XXXV z dnia 17 grudnia 2012r.

  Uchwała nr XXXV/331/2012  zmieniająca uchwałę Nr XXXI/285/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

  Stanowisko nr 7/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2012r.

  Sesja nr XXXIV z dnia 27 listopada 2012 r.

  Uchwała nr XXXIV/322/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXIV/323/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXIV/324/2012 w sprawie podziału gminy Swarzędz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /Dz.Urz. Wojew. Wlkp. poz.6193 z dn.14.12.2012r./ - traci moc uchwała nr L/523/2018 z dnia 24.04.2018r.

  Uchwała nr XXXIV/325/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

  Uchwała nr XXXIV/326/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości.

  Uchwała nr XXXIV/327/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.6194 z dn.14.12.2012r./.
  tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

  Uchwała nr XXXIV/328/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/197/2012 z dnia 28 lutego 2012r. dotyczącej rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości: Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo, Wierzenica, Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz.

  Uchwała nr XXXIV/329/2012 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.

  Uchwała nr XXXIV/330/2012 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

  Stanowisko nr 6/2012 w sprawie akceptacji szczegółowego wykazu budynków stanowiących stały zasób mieszkaniowy Gminy Swarzędz.

  Sesja nr XXXIII z dnia 19 listopada 2012r.

  Uchwała nr XXXIIII/320/2012  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz w roku 2013.  / Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz.5437 z dn.20.11.2012r./

  Uchwała nr XXXIIII/321/2012  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. / Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz.5434  z dn.19.11.2012r./ - traci moc uchwałą nr XLVIII/438/2013 z dn.29.10.2013r.

  Sesja nr XXXII z dnia 25 października 2012r. 

  Uchwała nr XXXII/289/2012  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXII/290/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXII/291/2012  w sprawie podziału gminy Swarzędz na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów /Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012 r. poz. 5356 z dn.19.11.2012r./ - traci moc uchwała nr XLIX/500/2018 z dn. 27.03.2018r.

  Uchwała nr XXXII/292/2012  w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. 

  Uchwała nr XXXII/293/2012  w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Swarzędz a kościelną osobą prawną.

  Uchwała nr XXXII/294/2012  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie : nadania nazw ulic na terenie wsi GORTATOWO - Dolina Cybiny / Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2012r. poz.5291 z dn.16.11.2012r./.
  tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/465/2013 z dn.30.12.2013r.

  Uchwała nr XXXII/295/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki - ul. Liliowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 51146 z dnia 13 listopada 2012r./.

  Uchwała nr XXXII/296/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice - ul. Kawalerów Maltańskich /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5147 z dnia 13 listopada 2012r./.

  Uchwała nr XXXII/297/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Gen. J. Bema / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5292, z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/298/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. J. Gagarina / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz.5293 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/299/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. T. Kaczorowskiego / Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2012r. poz. 5294 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/300/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. J. Kilińskiego/ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 412 z dn.11.01.2013r./.

  Uchwała nr XXXII/301/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Kobylnicka  / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5295 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/302/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. J.  Kochanowskiego  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012r. poz. 5296, z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/303/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Kosynierów / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz.5329 z dn. 16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/304/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Kwiatowa  / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5330 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/305/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Meblowa   /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5331, z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/306/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Ogrodowa  /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5332 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/307/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu–Swarzędz,ul. Piaskowa  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. 2012r. poz.533 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/308/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. J. Pieprzyka / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz.5334 z dn.16.11.2012r./ .

  Uchwała nr XXXII/309/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu–Swarzędz,ul. J. Przybylskiego  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012r. poz. 5335 z dn.19.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/310/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. P. Skargi / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5336 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/311/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Sosnowa / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5337 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/312/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. St. Staszica / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5338 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/313/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. H. Szumana / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5339 z dnia 16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/314/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Tortunia   /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5340 xz dn.16.11.2012r./

  Uchwała nr XXXII/315/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. Zacisze  / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5341 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/316/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz, ul. St. Żeromskiego / Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012r. poz.5342 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/317/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Janikowo ul. Leśna /Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012r. poz.5343 z dn.16.11.2012r./.

  Uchwała nr XXXII/318/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Janikowo ul. Pilotów / Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012r. poz.5344 z dn.16.11.2012.r./.

  Uchwała nr XXXII/319/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Janikowo ul. Swarzędzka / Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012 r. poz.5357 z dn.19.11.2012r./.

  Sesja nr XXXI z dnia 25 września 2012r.

  Uchwała nr XXXI/283/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXI/284/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXXI/285/2012 w sprawie  przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN- I.04131.312.2012.8  z dn. 19.10.2012r. - nieważność § 6 uchwały./

  Uchwała nr XXXI/286/2012  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na działkach nr 3643/1, 3643/2, 3643/3 w obrębie ewidencyjnym Swarzędz.

  Uchwała nr XXXI/287/2012  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na „poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Kobylnicy na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z droga krajową nr 5”. 

  Uchwała nr XXXI/288/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Swarzędz ul. Kupiecka / Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 4387, z dn.18.10.2012r./.

  Sesja nr XXX z dnia 11 września 2012r.

  Uchwała nr XXX/265/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXX/266/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXX/267/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice i Jasin - ulica Bliska / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3867 z dn.19.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/268/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – Osiedle Sarmackie / Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 3868 z dn.19.09.2012r./

  Uchwała nr XXX/269/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Siewna /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 3869 z dn.19.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/270/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4982 z dn.08.11.2012r./.

  Uchwała nr XXX/271/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Aleksandra Fredry /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4045 z dn.27.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/272/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Harcerska /Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz.4007 z dn.26.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/273/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Ignacego Krasickiego /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4008 z dn.26.09.2012r./.

   Uchwała nr XXX/274/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Mała Rybacka / Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.4009 z dn.26.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/275/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Nowa / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4010 z dn.26.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/276/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Plac Handlowy  /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.4046 z dn.27.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/277/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Pogodna / Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz.4011 z dn.26.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/278/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka / Dz. Urz.Woj.Wlkp. poz.4012 z dn.26.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/279/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Wielka Rybacka  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4013 z dn.26.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/280/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Swarzędz ul. Józefa Wybickiego / Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz.4014 z dn.26.09.2012r./.

  Uchwała nr XXX/281/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XXX/282/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Sesja nr XXIX z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  Uchwała nr XXIX/262/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/185/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała nr XXIX/263/2012 w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/186/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała nr XXIX/264/2012 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu - traci moc uchwałą nr XIII/125/2015 z dn.25.08.2015r.

  Sesja nr XXVIII z dnia 02 sierpnia 2012 r. 

  Uchwała nr XXVIII/247/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwały nr XXVIII/248/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXVIII/249/2012  w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2017.  /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.3759 z dn.5.09.2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/250/2012  w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Swarzędz / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3760 z dn. 5. 09. 2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/251/2012  w sprawie nadania nazwy terenom po dawnym cmentarzu żydowskim w Swarzędzu. / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3763 z dn.06.09 2012 r./

  Uchwała nr XXVIII/252/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Gruszczyn ul. Kolejowa  /Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz.3746 z dn.5.09.2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/253/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Gruszczyn ul. Łąkowa / Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz.3747 z dn.5.09.2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/254/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Gruszczyn ul. Zielińska  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3748, z dn.5.09.2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/255/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Gruszczyn ul. Żwirki i Wigury / Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz.3749 z dn. 5.09.2012r./. 

  Uchwała nr XXVIII/256/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Jasin ul. Stolarska /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3750 z dn.5.09.2012r./

  Uchwała nr XXVIII/257/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Jasin ul. Wiejska /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3751 z dn.5.09.2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/258/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Jasin ul. Wiosenna /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3752 z dn.5.09.2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/259/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Zalasewo ul. Armii Poznań  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3753 z dn.5.09.2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/260/2012  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu – Kruszewnia ul. Czarnoleska / Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.3754 z dn.5.09.2012r./.

  Uchwała nr XXVIII/261/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny, przy sprzedaży nieruchomości położonych w Bogucinie przeznaczonych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

  Stanowisko Nr 4/2012 w sprawie odpłatnego przejęcia od Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu nieruchomości na rzecz Gminy Swarzędz.

  Stanowisko Nr 5/2012 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2013 r. na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Swarzędza oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Swarzędz w 2013 roku.

  Sesja nr XXVII z dnia 26 czerwca 2012r. 

  Uchwała nr XXVII/234/2012  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 -uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXVII/235/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032 uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXVII/236/2012  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze ( dot. Uchwały nr XXV/223/2012).

  Uchwała nr XXVII/237/2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXVII/238/ 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

  Uchwała nr XXVII/239/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XXVII/240/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonami handlowymi na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż 3 lata.

  Uchwała nr XXVII/241/2012  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo - ul. Baśniowa. ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3123 z dn. 11.07.2012r.)

  Uchwała nr XXVII/242/2012  w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Zalasewo - ul. Planetarna. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3124 z dn. 11.07.2012r.)

  Uchwała nr XXVII/243/2012  w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Zalasewo - ul. Wypoczynkowa.( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3139 z dn.11.07.2012r.)

  Uchwała nr XXVII/244/2012  w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.3293 z dn.19.07.2012r.)- uchylona uchwałą nr L/522/2018 z dn.24.04.2018r.

  Uchwała nr XXVII/245/2012  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/524/2002  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.05.2002 roku w sprawie : aktu o utworzeniu oraz nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.

  Uchwała nr XXVII/246/2012  w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy. ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.3287 z dn.19.07.2012 r.)
  tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

  Stanowisko Nr 3/2012 w sprawie wyrażenia opinii wobec projektu uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

  Sesja nr XXVI z dnia 11 czerwca 2012 r.

  Uchwała nr XXVI/233/2012  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz wraz z odpowiedzią na skargę.

  Sesja nr XXV z dnia 15 maja 2012 r.

  Uchwała nr XXV/217/2012  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
  i Gminy Swarzędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXV/218/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXV/219/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XXV/220/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXV/221/2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXV/222/2012  w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.3301, z dn.20.07.2012r.).

  Uchwała nr XXV/223/2012  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/197/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2602 z dn.13.06.2012r. nieważność paragrafu 3 Rozstrz. Nadz. KN-I.04131.1.168.2012.8  .

  Uchwała nr XXV/224/2012  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

  Uchwała nr XXV/225/2012  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza - ul.Poziomkowa - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz  2367 z dn. 23.05.2012 r.

  - http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2367

  Uchwała nr XXV/226/2012  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki - ul. Konwaliowa - Dz.Urz.Woj.Wlkp.  poz.2349 z dn.22.05.2012r.

  - http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2349

  Uchwała nr XXV/227/2012  w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Katarzynki - ul. Słomiana, ul. Koszykowa - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2350 z dn.22. 05.2012r.

  - http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2350

  Uchwała nr XXV/228/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ul. Orzechowa - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2351 z dn.22.05.2012r.

  Uchwała nr XXV/229/2012  w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zalasewo - ul. Srebrna - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2344 z dn.22.05.2012r.

   - http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2344

  Uchwała nr XXV/230/2012  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 ( teren objęty zmianą pow. ca. 4,07ha)/ Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz.3822 z dn.12.09.2012r./.

  Uchwała nr XXV/231/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Jasiniu przy ul. Rabowickiej oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/1, 299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 – powierzchnia zmiany 31,49 ha - Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3825 z dn.12.09.2012r./

  Uchwała nr XXV/232/2012  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Stanowisko nr 2/2012 wobec zamiaru przekazania gminie Swarzędz odcinka drogi krajowej nr 5 po wybudowaniu wschodniej obwodnicy Poznania (S5).

  Sesja nr XXIV z dnia 27 marca 2012r.

  Uchwała nr XXIV/203/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Miasta i Gminy Swazędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXIV/204/2012 w sprawie zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXIV/205/2012  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Swarzędz, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Swarzędz traci moc uchwałą nr XXXV/334/2017 z dn. 28 marca 2017r.

  Uchwała nr XXIV/206/2012  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1865 z dn.18.04.2012r.

  Uchwała nr XXIV/207/2012  w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1866 z dn.18.04.2012r.tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

  Uchwała nr XXIV/208/2012  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ze stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu.

  Uchwała nr XXIV/209/2012  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ze stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy.

  Uchwała nr XXIV/210/2012  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości.

  Uchwała nr XXIV/211/2012  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

  Uchwała nr XXIV/212/2012  w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną.

  Uchwała nr XXIV/213/2012  w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2014.

  Uchwała nr XXIV/214/2012  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

  Uchwała nr XXIV/215/2012 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu - uchylona uchwałą nr LXIII/567/2014 z dnia 30.09.2014r..

  Uchwała nr XXIV/216/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

  Sesja nr XXIII z dnia  17 marca 2012 r. - uroczysta sesja z okazji święta Patrona miasta Św. Józefa - brak uchwał.

  Sesja nr XXII z dnia 28 lutego 2012 r. 

  Uchwała nr XXII/195/2012  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXII/196/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXII/197/2012  w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości : Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo, Wierzenica, Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz.

  Uchwała nr XXII/198/2012  w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania - Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz.1325 z  dn. 12.03.2012r. - traci moc, obowiązuje uchwała nr VI/63/2015

  Uchwała nr XXII/199/2012  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice ( ul.Sadownicza) - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1522 z  dn. 26.03.2012r.

  Uchwała nr XXII/200/2012  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XXII/201/2012  w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu, im. Powstańców Wielkopolskich.

  Uchwała nr XXII/202/2012  w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Cech Stolarzy Swarzędzkich.

  Sesja nr XXI z dnia 31 stycznia 2012r.

  Uchwała nr XXI/183/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012  - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXI/184/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011 – 2032 -  uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXI/185/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała nr XXI/186/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - uchwała nie obowiązuje, uchylona uchwała nr XXIX/263/2012 z dn.30.08. 2012r.

  Uchwała  nr XXI/187/2012 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania pn.: budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz.Powiatowi Poznańskiemu.

  Uchwała nr XXI/188/2012 w sprawie przekazania w formie darowizny na  rzecz Powiatu Poznańskiego działek ewidencyjnych nr 306/1,312 obręb Jasin, stanowiących własność Gminy Swarzędz, w celu realizacji zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz. 

  Uchwała nr XXI/189/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XXI/190/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XXI/191/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin - ul. Malwowa. /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.974 z dn.14.02.2012r./

  Uchwała nr XXI/192/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie - ul. Winogronowa.   /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.975 z dn.14.02.2012r.

  Uchwała nr XXI/193/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ul. Wspólna.  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.976 z dn.14.02.2012r./

  Uchwała nr XXI/194/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu.

   

   

   

  Sesje Rady Miejskiej 2011

  Sesja nr XX z dnia 29 grudnia 2011r.

  Uchwała nr XX/174/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XX/175/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XX/176/2011 w sprawie ustalenia niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

  Uchwała nr XX/177/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. (Dz. Urz. Woj. Wlkp poz 746 z dn. 01.02.2012) traci moc uchwała nr XVI/156/2015 z dn.24.11.2015r..

  Uchwała nr XX/178/2011 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp poz 744 z dn. 01.02.2012) - uchwała nie obowiązuje.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=744

  Uchwała nr XX/179/2011 w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników - - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XX/180/2011 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

  Uchwała nr XX/181/2011 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Swarzędz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów / Dz.Urz. Woj. Wlkp. 2012.631 z dnia 25 stycznia 2012r./

   

  Uchwała nr XX/182/2011 w sprawie udzielenia w 2012 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  Sesja nr XIX z dnia 29 listopada 2011r.

  Uchwała nr XIX/167/2011 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Swarzędz na lata 2011-2020 "Swarzędz 2020".

  Uchwała nr XIX/168/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzedz na rok 2011 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIX/169/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 -- uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIX/170/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.( Nieważność załączników nr 1 część J , nr 2 część L, nr 3 część J uchwałą Nr 24/2092/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011r.)- Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 368, poz. 6632 z dn.28.12.2011r. - traci moc uchwała nr XVI/156/2015 z dn.24.11.2015r.

  Uchwała nr XIX/171/ 2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

  Uchwała nr XIX/172/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu / Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 368, poz.6633 z dn. 28. 12. 2011r./.

  Uchwała nr XIX/173/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/224/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 03.09.2004r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu na gruntach stanowiących własność Gminy Swarzędz oraz uchwały nr V/21/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.01.1999 r. i uchwały nr XLIV/488/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.02.2002r./ Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 368, poz.6634 z dn. 28. 12. 2011r./

  Sesja nr XVIII z dnia 8 listopada 2011 r.

  Uchwała nr XVIII/163/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2012 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 341,poz.5787 z dn.13.12.2011r.)

  Uchwała nr XVIII/164/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 341,poz.5788 z dn.13.12.2011r.) - traci moc uchwałą nr  XVI/154/2015 z dnia 24.11.2015r.

  Uchwała nr XVIII/165/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVIII/166/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 341, poz.5789 z dn.13.12.2011r.).

  Sesja nr XVII z dnia 25 października 2011 r.

  Uchwała nr XVII/153/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

  Uchwała nr XVII/154/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVII/155/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVII/156/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. / Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 318,poz.5142 z dn.25.11.2011r./ - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVII/157/2011 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy - uchwała nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXXIII/321/2012 z dnia 19.11.2012r..

  Uchwała nr XVII/158/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, pozx.1536 z późn.zm.) na rok 2012 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVII/159/2011 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Księżycowa 13-19, Małgorzatę Witt, Arkadiusza Witt, Beatę Światłowską, Pawła Światłowskiego, Bognę Błasik- Niciejewską, Krzysztofa Niciejewskiego, reprezentowanych przez Kancelarię Radców Prawnych s.c. w Poznaniu Hanna Zambrowicz - Rybarczyk, Krzysztof Szuma, na uchwałę nr XIV/114/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego tereny w rejonie ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie (pow.ca.6,15ha) wraz z odpowiedzią na skargę.

  Uchwała nr XVII/160/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu ( Gortatowo ul. Cicha). -Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 318, poz.5143 z dn.25.11.2011r.

  Uchwała nr XVII/161/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (Gortatowo ul. Fabryczna). Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 318, poz.5144 z dn.25.11.2011r.

  Uchwała nr XVII/162/2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Stowarzyszenia Zwykłego Mieszkańców Wsi Rabowice, wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wsi Rabowice, wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2011 roku oddalającego skargę Stowarzyszenia, na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. Nr X/51/2011 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz.

  Sesja nr XVI z dnia 27 września 2011 r.

  Uchwała nr XVI/120/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011  - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVI/121/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032  - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVI/122/2011 w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  Uchwała nr XVI/123/2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Swarzędz - nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN.I.804131-1-340/11  - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVI/124/2011 w sprawie przedłużenia ulicy na terenie wsi Kruszewnia - ul.Czarnoleska .( Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 298, poz. 4809 z dn. 7.11.2011r.)


  Uchwała nr XVI/125/2011  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo - ul. Serdeczna. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 298, poz. 4810 z dn. 07.11.2011r.)  uchylona Uchwałą Nr XXXIII/327/2017 z dn.28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo traci moc uchwała nr XXXIII/327/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

  Uchwała nr XVI/126/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 ( teren objęty zmianą pow. ca 4,07 ha). - nieważność uchwały - Rozstrzygn.Nadzorcze Wojewody Wlkp. nr KN.I.8.04131-1-388/11 -  uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVI/127/2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Swarzędz.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 298, poz.4811 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/128/2011 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego Poznań- Wilda w Poznaniu na uchwałę nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz wraz z odpowiedzią na skargę.

  Uchwała nr XVI/129/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XVI/130/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XVI/131/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Swarzędz 2011-2020" - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVI/132/2011 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.

  Uchwała nr XVI/133/2011 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XVI/134/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Altanowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 298, poz.4812 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/135/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul.Arbuzowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz.4813 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/136/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Betonowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz.4814 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/137/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Błękitna. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 298, poz.4815 z dn.07.11.2011r.)

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.asp

  Uchwała nr XVI/138/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Braterska. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 298, poz. 4816, z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/139/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul.Chłodna. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz. 4817 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/140/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ora ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul.Dworska. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz. 4818 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/141/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Fasolowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz. 4819 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/142/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Filtrowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 298, poz.4820 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/143/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu - Paczkowo ul. Groszkowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz. 4821 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/144/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Kalafiorowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 298, poz.4822 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/145/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Kamykowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz.4823 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/146/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Kościelonka. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz. 4824  dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/147/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu - Paczkowo ul. Letnia. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298,poz. 4825 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/148/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu - Paczkowo ul. Ogrodowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 298, poz.4826 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/149/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu - Paczkowo ul.Paprykowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz. 4827 z dn.0711.2011r.)

  Uchwała nr XVI/150/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Pomidorowa. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 298, poz.4828 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/151/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - Paczkowo ul. Szkolna. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz.4829 z dn.07.11.2011r.)

  Uchwała nr XVI/152/2011 w sprawie zmiany kategorii odcinka drogi gminnej nr 323097P- ulicy Rabowickiej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2410P w Swarzędzu do wspólnej granicy działek 307/5 i 307/4 w miejscowości Jasin. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 298, poz. 4830 z dn.07.11.2011r.)

  Apel nr 1/2011 w sprawie zintensyfikowania prac mających na celu zapobieganie niszczeniu dróg gminnych i powiatowych przez samochody ciężarowe.

  Sesja nr XV z dnia 09 sierpnia 2011r.

  Uchwała nr XV/115/2011 w sprawie nadania odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" - Panu Ireneuszowi Szpotowi.

  Uchwała nr XV/116/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XV/117/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011  - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XV/118/2011 w sprawie przedłużenia ulicy na terenie wsi Jasin ( ulica Żonkilowa)./ Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 248, poz.3936 z dn.16.09.2011r./    / http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3936

  Uchwała nr XV/119/2011 w sprawie przyjęcia Programów "Animator kultury dzieci i młodzieży w Gminie Swarzędz" i "Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie Swarzędz". 

  Sesja nr XIV z dnia 19 lipca 2011r.

  Uchwała nr XIV/109/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIV/110/2011 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy - zima uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIV/111/2011 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy - remont dróg - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy. / Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 256, poz.4037 z dn. 26. 09. 2011r. tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r./   

  Uchwała nr XIV/113/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerze geodezyjnym 143/34, 143/35, 143/36, położone w Gortatowie, gm.Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 259, poz.4097 z dnia 28.09.2011r.)

  Uchwała nr XIV/114/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny w rejonie ul.Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie ( pow.ca 6,15 ha) ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 260, poz.4121 z dn.29.09.2011r.)

  • <table><tbody><tr><td style="TEXT-ALIGN: left"></td><td style="TEXT-ALIGN: left"></td></tr></tbody></table>

  zal.1

  Stanowisko XIV/2011 w sprawie odpłatności za przejazdy drogą krajową 92 na terenie gminy Swarzędz pojazdów o nośności powyżej 3,5 t.

  Sesja nr XIII z dnia 21 czerwca 2011r.

  Uchwała nr XIII/77/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2010 rok - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIII/78/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIII/79/2011 w sprawie ustalenia regulaminu i wysokości opłat za korzystanie  z wypożyczalni sprzętu pływającego Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. / uchylono paragraf 1 uchwały  Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wlkp. nr KN.I-8.04131-1-250/11 z dnia 26.07.2011r.

  Uchwała nr XIII/80/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2011 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIII/81/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2011-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIII/82/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIII/83/2011 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XIII/84/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu.

  Uchwała nr XIII/85/2011 w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.

  Uchwała nr XIII/86/2011 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Przedszkola nr 5 "Zielona Półnutka" w Swarzędzu.

  Uchwala nr XIII/87/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo ( ulica Parkowa). (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 217 poz.3387 z dn.098.09.2011r.) http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3387

  Uchwała nr XIII/88/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XIII/89/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki polożone w Garbach, przy ul. Łozinowej, po podziale oznaczone nr geod. 133/3, 133/4, 133/5 - przed podziałem nr geod.133 ( pow. opracowania ca 0,6400ha)- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  / Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr  257, poz. 4043 z dn.26.09.2011r./ http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4043

  Uchwała nr XIII/90/2011 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2011-2014.

  Uchwała nr XIII/91/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Boczna / Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 217, poz. 3388 z dn.09.08.2011r.)

  Uchwała nr XIII/92/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Gruszowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 217, poz. 3389 z dn. 09.08.2011r./

  Uchwała nr XIII/93/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Grzybowa / Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 217, poz. 3390 z dn.09.08.2011r./ .

  Uchwała nr XIII/94/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Jabłoniowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 217, poz. 3391 z dn.09.08.2011/.

  Uchwała nr XIII/95/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Jagodowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 217, poz. 3392 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/96/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Janikowska / Dz.Urz. Woj.Wlkp. Nr 217, poz. 3393 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/97/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Księdza Stefana Janke / Dz.Urz. Woj.Wlkp. Nr 217, poz. 3394, z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/98/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Jaśminowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 217, poz. 3395, z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/99/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Jodłowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 217, poz. 3396 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/100/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Olchowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 217, poz.3397, z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/101/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Pilotów /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 217, poz. 3398 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/102/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Różana /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 217, poz. 3399 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/103/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Sosnowa / Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 217, poz. 3400 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwala nr XIII/104/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnłch oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Szyszkowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 217, poz. 3401 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/105/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Wiśniowa / Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 217, poz. 3402 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/106/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu - ulica Wrzosowa /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 217, poz.3403 z dn.09.08.2011r./.

  Uchwała nr XIII/107/2011  w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu
  w Swarzędzu imienia Mariana Zaporowskiego.

  Uchwała nr XIII/108/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - uchwała nie obowiązuje.

  Oświadczenie ośw./2011 w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach. 

  Sesja nr XII z dnia 24 maja 2011r.

  Uchwała nr XII/54/2011 w sprawie : wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. "Kanalziacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

  Uchwała nr XII/55/2011 w sprawie : wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn."Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka  i okolic".

  Uchwała nr XII/56/2011 w sprawie : współfinansowania zadania Powiatu Poznańskiego na "Przebudowę nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

  Uchwała nr XII/57/2011 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XII/58/2011 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr XII/59/2011 w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 195, poz.3078 z dn.12.07.2011r. - traci moc, obowiązuje uchwała nr IX/83/2015.

  Uchwała nr XII/60/2011 w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  Uchwała nr XII/61/2011 w sprawie : uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego "Maciuś" w Swarzędzu.

  Uchwała nr XII/62/2011 w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 195, poz.3079 z dn.12.07.2011r.

  Uchwała nr XII/63/2011 w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz- Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 195, poz.3080 z dn.12.07.2011r. - traci moc uchwałą nr XXXII/307/2017.

  Uchwała nr XII/64/2011 w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/356/2001 z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie wymiaru obowiązkowego godzin dydaktycznych dla wybranych stanowisk pedagogicznych, limitów ilościowych uczniów w klasach szkolnych oraz innych zasad obowiązujących podczas projektowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/186/2004 z dnia 26 maja 2004r.

  Uchwała nr XII/65/2011 w sprawie : Programu zapobiegania bezdomności zwierząt ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 195, poz.3081 z dn.12.07.2011r.) - nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXIV/206/2012 z dn.27.03.2012r..

  Uchwała nr XII/66/2011 w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

  Uchwała nr XII/67/2011 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Garby ( ulice : Migdałowa i Oliwkowa ) - Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 195, poz.3082 z dn. 12. 07. 2011r.

  Uchwała nr XII/68/2011 w sprawie: nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo ( Osiedle Władysława Zamoyskiego)- Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 195, poz.3083 z dn. 12.07.2011r.

  Uchwała nr XII/69/2011 w sprawie : wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Swarzędz w znaku towarowym Zakładów Mięsnych "Bystry" Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Strzeleckiej 2.

  Uchwała nr XII/70/2011 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).

  Uchwała nr XII/71/2011 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu ( pow. ca.22,95ha).

  Uchwała nr XII/72/2011 w sprawie : przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz wraz z odpowiedzią na skargę.

  Uchwała nr XII/73/2011 w sprawie : przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz wraz z odpowiedzią na skargę.

  Uchwała nr XII/74/2011 w sprawie : przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego Poznań - Wilda w Poznaniu na Uchwałę Nr XXX/178/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego  zasobu gminy Swarzędz wraz z odpowiedzią na skargę.

  Uchwała nr XII/75/2011 w sprawie : rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XII/76/2011 w sprawie : wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu - traci moc uchwałą nr III/12/2014  z dnia 16.12.2014r.

  Sesja nr XI z dnia 27 kwietnia 2011 r.

  Uchwała nr XI/52/2011 w sprawie : przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego Poznań-Wilda w Poznaniu na uchwałę Nr XXXVI/224/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i zasad usytowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z odpowiedzią na skargę.

  Uchwała nr XI/53/2011 w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miejskiej w Swarzędzu.

  Sesja nr X z dnia 29 marca 2011r.

  Uchwała nr X/42/2011 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr X/43/2011 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr X/44/2011 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2011roku.

  Uchwała nr X/45/2011 w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo (ul. Magnacka). /Dz.Urz.Wojew.Wlkp. nr 143, poz.2294 z dn. 23. 05. 2011r./

  Uchwała nr X/46/2011 w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr X/47/2011 w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

  Uchwała nr X/48/2011 w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr X/49/2011 w sprawie : zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych  i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy./ Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 143, poz.2295 z dn.23.05.2011r./
  tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

  Uchwała nr X/50/2011 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki położone w Swarzędzu przy ul. Armii Poznań ( pow. ca 1,72 ha)./ Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 138,poz.2204 z dn.19.05.2011r./

  Uchwała nr X/51/2011 w sprawie : uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz.

  Sesja nr IX z dnia  18 marca 2011 r.

  Brak uchwał - Uroczysta sesja z okazji święta patrona miasta - Św. Józefa.

  Sesja nr VIII z dnia 22 lutego 2011 r.

  Uchwała nr VIII/32/2011 w sprawie : wstąpienia na miejsce radnego Konrada Napierały po wygaśnięciu jego mandatu, kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Anny Tomickiej, który w wyborach w okręgu wyborczym nr 3 uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

  Uchwała nr VIII/33/2011 w sprawie : zmiany Uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

  Uchwała nr VIII/34/2011 w sprawie : przystąpienia do opracowania "Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy Swarzędz 2011-2020" - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr VIII/35/2011 w sprawie : opinii o lokalizacji kasyna gry.

  Uchwała nr VIII/36/2011 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr VIII/37/2011 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr VIII/38/2011 w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo (ul. Kubusia Puchatka)./Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 89 poz.1511 z dn. 8. 04. 2011r./.

  Uchwała nr VIII/39/2011 w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo (ul.Prof.Ryszarda Kosteckiego),/ Dz.Urz.Woj.Wlkp.nr 89 poz.1512 z dn. 8. 04.2011r.)/.

  Uchwała nr VIII/40/2011 w sprawie : uchylenia uchwały nr XLI/254/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Swarzędz. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 89 poz.1513 z dnia 8 .04.2011r.)

  Uchwała nr VIII/41/2011 w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz. Nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr  KN.I-8.04131-1-68/11 z dnia 01 kwietnia 2011r.

  Sesja nr VII z dnia 25.01.2011r.

  Uchwała nr VII/22/2011 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr VII/23/2011 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011 - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr VII/24/2011 w sprawie : przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr VII/25/2011 w sprawie : przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.

  Uchwała nr VII/26/2011 w sprawie : zatwierdzenia projektu pn. "Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji" współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

  Uchwała nr VII/27/2011 w sprawie : nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza(ul. Porzeczkowa). / Dz. Urzęd. Woj.Wlkp. nr 72 poz.1244 z dn. 24  marca 2011 r./

  Uchwała nr VII/28/2011 w sprawie : zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania  i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej /Dz.Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 81, poz.1385 z dn.01.04.2011r. / - tekst jednolity Uchwała nr XIII/120/2015 z dn. 25.08.2015r..

  Uchwała nr VII/29/2011 w sprawie : rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
  i Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr VII/30/2011 w sprawie : zmiany uchwały nr XLIX/526/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie aktu utworzenia oraz nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury
  w Swarzędzu.

  Uchwała nr VII/31/2011 w sprawie : wygaśnięcia mandatu radnego Konrada Napierały.

  Sesja nr VI z dnia 18.01.2011r.

  Uchwała nr VI/21/2011 w sprawie : powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA
  z siedzibą w Murowanej Goślinie I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - uchylona uchwałą nr LXIII/569/2014 z dnia 30.09.2014r..

  Sesja  nr V z dnia 11.01.2011 r.

  Uchwała nr V/17/2011 w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 - uchwała nie obowiązuje  traci moc uchwała nr XVII/173/2015 z dn.22.12.2015r..

  Uchwała nr V/18/2011 w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2011r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp.nr 36,poz.709 z dn.22.02.2011r.) - uchwała nie obowiązuje.

  Uchwała nr V/19/2011 w sprawie : zmiany Uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

  Uchwała nr V/20/2011 w sprawie : ustalenia wysokości opłat za korzystanie
  z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - nie obowiązuje uchylona uchwałą nr XLV/420/2013.


  Sesje Rady Miejskiej 2010


  Sesja nr IV z dnia 29 grudnia 2010 r.

  Uchwała nr IV/8/2010 w sprawie : wstąpienia na miejsce radnego Adama Trawińskiego po wygaśnięciu jego mandatu, kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Anny Tomickiej, który w wyborach w okręgu wyborczym nr 4 uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

  Uchwała nr IV/9/2010 w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pani Anny Tomickiej.

  Uchwała nr IV/10/2010 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010.

  Uchwała nr IV/11/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu administracji rządowej.

  Uchwała nr IV/12/2010 w sprawie : zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Gruszczynie gm. Swarzędz pomiędzy Gminą Swarzędz a osobą fizyczną.

  Uchwała nr IV/13/2010 w sprawie : nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo (ul. Złota Polana)./Dz.Urzęd.Woj.Wlkp. Nr 34, poz.686 z dn.22.02.2011r./

  Uchwała nr IV/14/2010 w sprawie : nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn ( ul.Jana Długosza)./Dz.Urzęd.Woj.Wlkp.Nr 34, poz.687, zdn.22.02.2011r./

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/34/687

  Uchwała nr IV/15/2010 w sprawie : zasad i trybu przyznawania,  wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej./ Dz.Urzęd. Woj.Wlkp.Nr 68, poz.1167 z dn.21.03.2011r./ - tekst jednolity Uchwała nr XIII/120/2015 z dn. 25.08.2015r.

  Uchwała nr IV/16/2010 w sprawie : określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  / Dz.Urzęd. Woj.Wlkp. Nr 34,poz.688 z dn.22.02.2011r./

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/34/688

  Sesja nr III z dnia 7 grudnia 2010r.

  Uchwała nr III/5/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Adama Trawińskiego.

  Uchwała nr III/6/2010 w sprawie wstąpienia na miejsce radnej Anny Tomickiej po wygaśnięciu jej mandatu, kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Anny Tomickiej, który w wyborach w okręgu wyborczym nr 1 uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

  Uchwała nr III/7/2010 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

  Sesja nr II z dnia 30 listopada 2010 roku.

  Brak uchwał. 

  Sesja nr I z dnia 30 listopada 2010r.

  Uchwała nr I/1/2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz Przewodniczących Komisji.

  Uchwała nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

  Uchwała nr I/3/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Swarzędzu.

  Uchwała nr I/4/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Anny Tomickiej.

  Osoba odpowiedzialna za treść

  Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu
  Marian Szkudlarek

  Hanna Mełeń
  Aldona Rębacz

  Data wytworzenia

  Data umieszczenia

  01.12.2010 r.

  01.12.2010 r.


  Data ostatniej modyfikacji strony: 07-06-2018