Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Nr MPZP

Nr Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu

Uchwała w sprawie

Dziennik urzędowy

Link

Tekst Rysunek

2

XXIX/207/96
25 listopada 1996 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie
(zmieniony planem nr 122)

30.12.96
nr 30
poz. 371

Tekst

Rysunek

9

XLVII/357/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Łowęcinie gm. Swarzędz działki o nr geod. 20/7, 20/8, 20/9

27.08.98
nr 22
poz. 278

Tekst

Rysunek

14

XLVII/362/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i usług rzemieślniczych w Gortatowie gm. Swarzędz działka o nr geod. 125/1

7.09.98
nr 23
poz. 287

Tekst

Rysunek

15

XLVII/363/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Sokolnikach Gwiazdowskich gm. Swarzędz działka o nr geod. 27

7.09.98
nr 23
poz. 288

Tekst

Rysunek

17

XLVIII/370/98 z dnia 02 czerwca 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sarbinowie działka o nr geod. 83/4

7.09.98
nr 23
poz. 290

Tekst

Rysunek

25

XVII/184/2000 z dnia 15 lutego 2000r.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz dla terenu wsi Gortatowo działki 93/12, 93/13, 93/14

5.06.2000
nr 39
poz. 450

Tekst

Rysunek

28

XXIII/234/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20 położone w Gruszczynie w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej
(zmieniony planem nr 121)

12.07.2000
nr 49
poz. 585

Tekst

Rysunek

30

XXIV/243/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki o pow. 4500 m2 we wsi Janikowo w rej. ul. Leśnej o nr ewid. 6/2

30.11.2000
nr 83
poz 1093

Tekst

Rysunek

32

XXIV/245/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki nr 257/2 przy ul. Polnej we wsi Gruszczyn gm. Swarzędz

30.11.2000
nr 83
Poz. 1094

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

37

XXVII/313/2000 z dnia 06 grudnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 36 (pow. zmiany 0,90 ha) i 90 (pow. zmiany 0,90 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

15.12.2000
nr 89
poz. 4166

Tekst

Rysunek

38

XXVIII/314/2000 z dnia 06 grudnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 287

22.01.2001
nr 4
poz. 37

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

39

XXVII/315/2000 z dnia 06 grudnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łowęcin dla działki o nr ewid. 175/1 (przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów ośrodków rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

22.01.2001
Nr 4
poz. 38

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

43

XXX/367/2001 z dnia 28.02.2001 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działek nr 40/1, 40/2 przy ul. Kasztanowej we wsi Uzarzewo, gmina Swarzędz – pow. zmiany ca 3,71 ha

25.04.2001
nr 42
poz. 713

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

44

XXX/368/2001 z dnia 28 lutego 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul Świerkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 67/5 (pow. zmiany 1,3159 ha), 67/4 (pow. zmiany 0,9566 ha) oraz działkę 67/6 (pow. zmiany 1,6754 ha)

16.03.2001
nr 21
poz. 305

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

49

XXXIV/401/2001 z dnia 30 maja 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w części dotyczącej wsi Gruszczyn działka nr 313/15 zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (pow. zmiany 0,40 ha)

20.07.2001
nr 80
poz. 1477

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

50

XXXIV/402/2001 z dnia 30 maja 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jasin dla działek położonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/1, 299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 (pow. zmiany 31,49 ha)

12.06.2001
nr 75
poz. 1352

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

54

XXXVII/434/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w części dotyczącej wsi Gruszczyn – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5 i 315 o łącznej pow. zmiany 6,98 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego)

14.11.2001
Nr 138
poz. 2728

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

56

XXXVII/436/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz dla działek położonych w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 18/1 i 18/2 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. zmiany 0,43 ha

14.11.2001
nr 138
poz. 2729

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

57

XXXVII/437/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Rolniczej i oznaczoną numerem geodezyjnym 191 – teren objęty zmianą o pow. 0,55 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

15.11.2001
nr 139
poz.2770

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

58

XXXVII/438/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Zalasewie, rejon ulicy J. Rivoli dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 55/9 – pow. opracowania 2,65 ha

10.12.2001
Nr 153
poz. 3237

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

64

XL/464/2001 z dnia 28 listopada 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Szkolnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 26/2 – pow. zmiany 0,4500 ha zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

23.01.2002
nr 11
poz. 445

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

66

XLII/479/2002 z dnia 16 stycznia 2002 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 – teren objęty zmianą ca 1,6 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pas działki o głębokości 50 m)

7.03.2002
Nr 37
poz. 1101

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

69

XLII/482/2002 z dnia 16 stycznia 2002 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 153/9 – teren objęty zmianą 0,1003 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

7.03.2002
nr 18
poz. 654

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

70

XLIII/484/2002 z dnia 11 lutego 2002r.

Zmiany uchwały nr XXXIV/402/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2001 roku dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jasin dla działek położonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 298, 299/1, 299/2, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 – pow. zmiany 31,49 ha

27.03.2002
Nr 37
poz. 1110

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

73

XLIV/494/2002 z dnia 27 lutego 2002r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 143/20, 143/21, 143/22 – teren objęty zmianą o pow. 1,40 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej)

18.04.2002
Nr 52
poz. 1522

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

74

XLIV/495/2002 z dnia 27 lutego 2002r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze części działki położonej w Paczkowie przy ul. Chłodnej oznaczonej numerem geodezyjnym 200 – teren objęty zmianą 1,50 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

10.04.2002
Nr 48
poz. 1434

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

77

XLIX/541/2002 z dnia 29 maja 2002r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczoną numerem geodezyjnym 29/3 – teren objęty zmianą o pow. 0,9500 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej)

19.06.2002
nr 87
poz. 2239

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

81

XLIX/545/2002 z dnia 29 maja 2002r

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczonej nr geodezyjnym 48/2 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą

19.06.2002
Nr 87
poz. 2242

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

82

L/559/2002 z dnia 19 czerwca 2002 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic: Gwiaździstej, Promykowej, Księżycowej i oznaczone numerami geodezyjnymi: 2857/11, 2857/13, 2857/14, 2857/32, 2857/33, 2857/34, 2857/35, 2857/36, 2857/47, 2857/55, 2857/63, 2857/71, 2857/23, 2857/5, 2857/44, 2857/48, 2857/49, 2857/50, 2857/51, 2857/52, 2857/53, 2857/54, 2857/56, 2857/64, 2857/72, 2857/24, 2857/6, 2857/45, 2857/57, 2857/58, 2857/58, 2857/59, 2857/60, 2857/61, 2857/62, 2857/65, 2857/66, 2857/67, 2857/68, 2857/69, 2857/70, 2857/73, 2857/74, 2857/19, 2857/20, 2857/21, 2857/22, 2857/25, 2857/28, 2857/29, 2857/30, 2857/31, 2857/37, 2857/7, 2857/8, 2857/39, 2857/40, 2857/41, 2857/42, 2857/43, 2857/46, 2846/1, 2846/2, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642 – teren objęty zmianą ca 4 ha (zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej)

19.07.2002
nr 98
poz. 2432

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

88

LIII/579/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 153/8 – teren objęty zmianą 0,1003 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

25.09.2002
nr 117
poz. 3273

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

91

V/24/2003 z dnia 22 stycznia 2003 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w gminie Swarzędz obejmującego działki położone w Gruszczynie w rejonie ulic Mechowskiej i oznaczone nr geodezyjnymi 12, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/23, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 (teren objęty zmianą 20,00 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw polowych, terenów komunikacji, zalesienia, zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 713 z dnia 11.03.2003 r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

93

XIV/86/2003 z dnia 10 września 2003 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę położoną w Jasiniu przy ul. Cmentarnej dz. Nr 1/11 – teren objęty zmianą o pow. 0,4959 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej)

21.11.2003
nr 181
poz. 3359

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

94

XIV/87/2003 z dnia 10 września 2003 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę położoną w Gortatowie przy ul. Cichej dz. nr 106/8 (teren objęty zmianą o pow. ca 0,0850 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

21.11.2003
nr 181
poz. 3360

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

98

XIV/92/2003 z dnia 01 października 2003 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Paczkowie w rejonie ul. Średzkiej dz. nr 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 369 i część działek 368 i 398 (pow. Zmiany ca 5,40 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

21.11.2003
nr. 181
poz. 3375

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

99

XV/100/2003 z dnia 01 października 2003 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz obejmującego działki położone w rejonie ulic: Grudzińskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Gruszczyńska dz. nr 933/1, 932/2, 971, 934, 929, 932.1, 933/2, 946, 947, 948, 949, 950, 978/2, 978/1 977, 976, 975, 974 – teren objęty zmianą pow. 2.8883 ha zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego /zmiana przeznaczenia z usług z zakresu kultury, handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej, usługowej i handlowej/.

21.11.2003
nr. 181
poz. 3376

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

102

XVI/109/2003
z 29 października 2003

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej i oznaczonej nr geod. 348/15 (teren objęty zmianą 2,00 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 8, poz. 234
Z 28.01.2004 r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

105

XIX/137/2004
z 4 lutego 2004 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Gruszczynie, przy ul. Katarzyńskiej i oznaczone nr geod. 296/10, 296/12, 296/2 (pow. opracowania ca 0,5250 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 38 , poz. 960
z 30.03.2004 data wejścia w życie 13.04.2004

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

109

XXIII/172/2004
z 31 marca 2004 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działek położonych w Sarbinowie przy ul. Długiej i oznaczonych nr geod. 80/1 – po podziale 80/2 i 80/3 / tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej częściowo z usługami rzemieślniczymi/.

Dz.U.Woj. Wlkp. Nr 85 , poz. 1755
z 09.06.2004 data wejścia w życie 23.06.2004

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

112

Nr XXV/205/2004 z dnia 26 maja 2004r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działek położonych w Sarbinowie przy ul. Długiej i oznaczonych nr geod. 82, 81/1, 81/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej częściowo z usługami rzemieślniczymi.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 115 poz. 2278
z 20.07.2004 data wejścia w życie 3.08.2004

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

114

Nr XXVIII/214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym działki w Gruszczynie w rejonie ulicy Katarzyńskiej i oznaczone nr geod. 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 306/10, 306/11, 306/12, 306/13, 306/14, 306/15, 306/16, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 306/21 (powierzchnia opracowania ca 2,00 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zakazem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 137 poz. 2820
z 10.09.2004 data wejścia w życie 24.09.2004

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

121

Nr LV/408/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r.

W sprawie: uchwalenia zmiany Uchwały nr XXIII/234/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2000r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20 położone w Gruszczynie w rejonie ul. Krańcowej i Katarzyńskiej

Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 91 poz.2261
z dnia 09.06.2006r.

link do e-dziennika

Tekst

122

Nr LV/409/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r.

W prawie uchwalenia zmiany uchwały nr XXIX/207/96 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 1996r.,w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 91 poz. 2262 z dnia 9.06.2006r.

link do e-dziennika

Tekst

126

LXIII/467/2006 z dnia 25 października 2006r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, obejmującej działki 250, 251, 252, 253, 254 i 255/1 położone w Gruszczynie w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 198 poz. 4704 z dnia 13.12.2006r. Data wejścia w życie 27.12.2006 r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

127

LXIII/468/2006 z dnia 25 października 2006r

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie ulicy Mokrej w Zalasewie

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 14 poz. 353 z dnia 7.02.2007r. Data wejścia w życiu 9.03.2007

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

130

XXXV/214/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym teren w rejonie ul. Siewnej dz. nr geod. 55/44 położona w Zalasewie (pow. ca. 2,97 ha)

Dz. Urz. Woj Wlkp. Nr 52 poz. 735 z dnia 25.03.2009r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

131

XLV/274/2009
25 sierpnia 2009r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 219, poz. 3771 z dnia 10.12.2009r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

133

X/50/2011
29 marca 2011r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki położone w Swarzędzu przy ul. Armii Poznań (pow. ca 1,72 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 138, poz. 2204 z dnia 19.05.2011

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

136

XIV/114/2011
19 lipca 2011 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny w rejonie ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie (pow. ca.6,15 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 260 poz. 4121 z dnia 29.09.2011r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

137

XXV/230/2012
15 maja 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą pow. ca. 4,07 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3822 z dnia 12.09.2012r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

138

XXX/270/2012
11 września 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁOWKI” w Garbach

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4982 z dnia 8.11.2012r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

139

XXV/231/2012
15 maja 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Jasiniu przy ul. Rabowickiej oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/1, 299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 – powierzchnia zmiany 31,49 ha

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3825 z dnia 12.09.2012r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

140

XLI/367/2013
25 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Rabowice (pow. ca. 380,8 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3720 z dnia 27.05.2013r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

141

XLIII/379/2013
28 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) - część I (pow. ca. zm. 0,57 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.4410 z dnia 10.07.2013r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

142

XLIII/380/2013
28 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo ( pow. ca. 292ha) - Część I

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4411 z dnia 10.07.2013r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

143

XLIX/450/2013
26 listopada 2013r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz Nowa Wieś i Osiedla Północne (pow. ca. 123 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1926 z dnia 24.03.2014r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

144

XLIX/451/2013
26 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) - część II

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 837 z dnia 10.02.2014r.

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

147

LXIII/572/2014
30 września 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice (pow. ca. 482 ha).

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6192 z dnia 19.11.2014r.

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

148

LXIII/571/2014
28 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) - część II (pow. ca. zm. 10,27 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6215 z dnia 19.11.2014r.

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

150

XIX/208/2016
23 lutego 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1982 z dnia 8.03.2016r.

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

151

XXIV/247/2016
21 czerwca 2016r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie (pow. ca. 7,5 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4049 z dnia 27.06.2016r.

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

155

XXX/294/2016
29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA C

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7849
Z dnia 12.12.2016r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

157

XXXII/311/2017
24 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 807
Z dnia 27.01.2017r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

158

XXXV/342/2017
28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – część III

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2781
Z dnia 04.04.2017r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

160

XXXV/344/2017
28 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2877
Z dnia 05.04.2017r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

161

XXXVI/356/2017
25 kwietnia 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu (pow. ca 13 ha)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3759
Z dnia 09.05.2017r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

162

XLIII/416/2017
24 październik 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Swarzędzu w rejonie ulic
Słowackiego-Cybińska

Dz. Urz.
Woj. Wlkp.
poz. 6847
z dnia
31.10.2017r.

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

163

XLIII/417/2017
24 października 2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa - część północna - część D

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7132 z dnia 06.11.2017r.

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

164

XLVI/466/2018
23 stycznia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa - część północna - część C
Rozstrzygnięcie Nadzorcze

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 942
z dnia
30.01.2018r.

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

165

XLIX/517/2018
27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego – Cybińska – część B

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2955 z dnia 04.04.2018 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

166

LI/540/2018
22 maja 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulicy Kasztanowej w Uzarzewie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4401 z dnia 30.05.2018 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

167

LII/561/2018
26 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5773 z dnia 09.07.2018 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

168

LII/562/2018
26 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej – część II (powierzchnia opracowania ca. 105 ha)

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5809 z dnia 10.07.2018 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

170

LIV/582/2018
28 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Tereny rekreacyjne – plaża miejsca
i okolice ulicy Kosynierów
W Swarzędzu”

Dz. U. Woj.
Wlkp. poz.
6906 z dnia
11.09.2018r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

171

LVI/606/2018
2 października 2018 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Wierzenica- teren cmentarza
i okolice”

Dz. U. Woj,
Wlkp. poz.
7901 z dnia
16.10.2018r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

172

LVI/605/2018
2 października 2018 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obręb Kruszewnia
i część obrębów Garby i Zalasewo – część I

Dz. U. Woj,
Wlkp. poz.
7900 z dnia
16.10.2018r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

173

II/21/2018
27 listopada 2018 r.

w sprawie miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego
„Rejon ulic: Bocianiej, Borówkowej
i Dzikiej w Sarbinowie”

Dz. U. Woj.
Wlkp. poz.
9478 z dnia
4.12.2018r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

174

II/22/2018
27 listopada 2018 r.

w sprawie miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego
„Rejon ulic: Mokra, Planetarna,
Transportowa, Józefa Rivioliego
w Zalasewo - część A”

Dz. U. Woj.
Wlkp. poz.
9479 z dnia
4.12.2018r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

175

IV/94/2019
5 lutego 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Tereny pomiędzy ul. Poznańska a torami kolejowymi w Jasinie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1895 z dnia 19.02.2019r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

176

IV/95/2019
5 lutego 2019 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów w Kobylnicy

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1673 z dnia 12.02.2019r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

177

VI/109/2019
26.03.2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej – część I (powierzchnia opracowania ca. 98 ha)

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4240 z dnia 24.04.2019 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

178

IX/146/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,W rejonie ulicy Gnieźnieńskiej, na wschód od ulicy Zielonej w Bogucinie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6322 z dnia 02.07.2019r.

link do e-dziennika

Tekst

179

XII/161/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7645 z dnia 09.09.2019r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

180

XII/162/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulic: Bliskiej i Leśnej Polanki w Rabowicach”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7646 z dnia 09.09.2019r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

181

XII/163/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7559 z dnia 05.09.2019r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

182

XII/164/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulicy Pszczelnej w Zalasewie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7560 z dnia 05.09.2019r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

183

XV/202/2019
29.10.2019 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Krawieckiej
w Swarzędzu”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9201 z dnia 5.11.2019 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

184

XV/203/2019
29.10.2019 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Szumana w Swarzędzu”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9202 z dnia 5.11.2019 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

185

XV/204/2019
29.10.2019 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Wierzenickiej, Lisiej, Śliwkowej i Dębowej w Wierzenicy”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9203 z dnia 5.11.2019 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

186

XVIII/241/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część B1

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1238 z dnia 03.02.2020 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

187

XXV/308/2020
25 sierpnia 2020 r.

w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie skrzyżowania ulic. Św Marcina i Strzeleckiej w Swarzędzu

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6610 z dnia 31.08.2020r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

188

XXV/310/2020 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie miejcowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Rejon ulic: Katarzyńskiej, Makowej
i Łąkowej w Gruszczynie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6850 z dnia 09.09.2020r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

189

XXV/309/2020 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospdarowania przestrzennego
„Rejon ulic Ziołowej i Tymiankowej
w Jasinie oraz ulicy Dożynkowej
w Gortatowie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6849 z dnia 09.09.2020r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

190

XXVIII/326/2020
29 września 2020 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Rejon Jeziora Swarzędzkiego oraz ulic: Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7814 z dnia 13.10.2020r.

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek A
Rysunek B Rysunek C

191

XXVIII/327/2020
29 września 2020 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Paczkowa - część A1

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7630 z dnia 07.10.2020r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

192

XXXII/371/2021
23 lutego 2021 r.

w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części działki o numerze ewid. 31/4 przy ul. Planetarnej w Zalasewie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 986 z dnia 02.02.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

193

XXXII/372/2021
26 stycznia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Paczkowa - część C

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1052 z dnia 03.02.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek Rozstrzygnięcie

194

XXXIV/391/2021
23 lutego 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Leśnej i Swarzędzkiej w Gruszczynie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2088 z dnia 10.03.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

195

XXXIV/390/2021
23 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków
I Zygmunta III Wazy

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2087 z dnia 10.03.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

196

XXXVII/420/2021
25 maja 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Łowieckiej i Myśliwskiej w Jasinie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4887 z dnia 16.06.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

197

XXXIX/454/2021
z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Mokra, Planetarna, Transportowa, Józefa Rivoliego w Zalasewie - część B

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6201 z dnia 04.08.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

198

XXXIX/455/2021
6 lipca 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Rzeki Głównej", gmina Swarzędz

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6202 z dnia 04.08.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

199

XLII/468/2021
31 sierpnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łowęcińskiej i Owocowej, na północ od ulicy Poznańskiej w Jasinie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6920 z dnia 14.09.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

200

XLV/500/2021
30 listopada 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów w Bogucinie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9836 z dnia 13.12.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

201

XLV/501/2021
30 listopada 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów w Gruszczynie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9945 z dnia 16.12.2021r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

202

XLVII/523/2022
31 stycznia 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo - część III.A

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1261 z dnia 14.02.2022r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

203

L/557/2022
22 marca 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Zalasewo

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2491 z dnia 30.03.2022r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

204

L/556/2022
22 marca 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa – część A3

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2490 z dnia 30.03.2022r.

link do e-dziennika

Tekst

205

LIII/568/2022
26 kwietnia 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Tereny rolnicze w Sokolnikach Gwiazdowskich”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3540 z dnia 04.05.2022r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

206

LII/567/2022
26 kwietnia 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Dolnej i Na Skarpie w Kobylnicy”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3539 z dnia 04.05.2022r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

207

LVII/610/2022
30 sierpnia 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Transportowej i Kórnickiej w Zalasewie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6451 z dnia 19.09.2022 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

208

LX/637/2022
25 października 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Leśnej, Swarzędzkiej i Ogrodniczej w Janikowie” - część C

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7770 z dnia 08.11.2022 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

209

LXII/653/2022
29 listopada 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Transportowej, Rivoliego i Poziomkowej w Zalasewie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9477 z dnia 12.12.2022 r.

link do e-dziennika

Tekst 
Rysunek A

Rysunek B

210

LXII/652/2022
29 listopada 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych w Zalasewie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9476 z dnia 12.12.2022 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

211

LXVI/694/2023
31 stycznia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Keplera w Zalasewie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2222 z dnia 02.02.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

212

LXVI/693/2023
31 stycznia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Michałówki i Łozinowej w Garbach”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2872 z dnia 16.03.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

214

LXIX/728/2023
28 marca 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Chlebowej, Dożynkowej i Dalekiej w Gortatowie” - CZĘŚĆ B

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3236 z dnia 29.03.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

215

LXXI/739/2023
25 kwietnia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Sarbinowskiej, Jesiennej i Łowieckiej w Łowęcinie” - część A

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4729 z dnia 05.05.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

216

LXXIV/767/2023
20 czerwca 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6414 z dnia 30.06.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

217

LXXIV/766/2023 20 czerwca 2023

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ścieżki do przystani przy Jeziorze Swarzędzkim

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6413 z dnia 30.06.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

218

LXXVI/782/2023
29 sierpnia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wierzonka - część 4a

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8530 z dnia 26.09.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

219

LXXVI/781/2023
29 sierpnia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Joannitów Poznańskich w Rabowicach, Pszczelnej w Zalasewie oraz Rabowickiej w Jasinie”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8529 z dnia 26.09.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

220

LXXVII/789/2023
26 września 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Chlebowej, Dożynkowej i Dalekiej w Gortatowie” - CZĘŚĆ A

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8816 z dnia 06.10.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

221

LXXVII/790/2023
26 września 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Leśnej, Swarzędzkiej i Ogrodniczej w Janikowie” - część A

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8817 z dnia 06.10.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

222

LXXX/814/2023
28 listopada 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 12166 z dnia 19.12.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

223

LXXX/815/2023
28 listopada 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Cybiny i okolice”, Gmina Swarzędz - obręb Uzarzewo, Kobylnica, Uzarzewo-Katarzynki

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 12167 z dnia 19.12.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

224

LXXX/816/2023
28 listopada 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo - część II.B

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 12168 z dnia 19.12.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

225

LXXXI/837/2023
19 grudnia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny w rejonie ulic Paderewskiego i Poznańskiej oraz torów kolejowych w Swarzędzu”

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 12486 z dnia 27.12.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

226

LXXXI/838/2023
19 grudnia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rynek w Swarzędzu i okolice” - kwartał zabudowy śródmiejskiej położony przy pl. Niezłomnych w Swarzędzu

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 12487 z dnia 27.12.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

227

LXXXI/839/2023
19 grudnia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru świetlicy i boiska w Rabowicach

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 12488 z dnia 27.12.2023 r.

link do e-dziennika

Tekst Rysunek

228

LXXXII/863/2024
30 stycznia 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Cybińskiej i A. Cieszkowskiego w Swarzędzu

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1842 z dnia 14.02.2024 r.

link do e-dziennika

Tekst

229

LXXXII/864/2024
30 stycznia 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy torami kolejowymi a drogą krajową, na wysokości ulicy Myśliwskiej w Jasinie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1843 z dnia 14.02.2024 r.

link do e-dziennika

Tekst

230

LXXXII/865/2024
30 stycznia 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wierzonka-część 4d

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1844 z dnia 14.02.2024 r.

link do e-dziennika

Tekst

231

LXXXIII/874/2024
27 lutego 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część I.A1

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2603 z dnia 8.03.2024 r.

link do e-dziennika

Tekst

232

LXXXIII/875/2024
27 lutego 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Czeską i Niemiecką w Zalasewie

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2604 z dnia 8.03.2024 r.

link do e-dziennika

Tekst

233

III/18/2024
15 maja 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wierzonka - część 1

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4937 z dnia 04.06.2024 r.

link do e-dziennika

Tekst

234

IV/40/2024
20 czerwca 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część II.B

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6051 z dnia 04.07.2024 r.

link do e-dziennika

Tekst

235

IV/41/2024
20 czerwca 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Cmentarnej i Grudzińskiego w Jasinie oraz Pszennej i Szkolnej w Łowęcinie” - część B

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6052 z dnia 04.07.2024 r.

link do e-dziennika

Tekst

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Paulina Hetmańczyk

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

19.07.2024 r.

19.07.2024 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 19-07-2024