Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Interpelacje i zapytania radnych 2024

Zapytanie radnego Krzysztofa Gapińskiego  BRM.0003.17.2024  w sprawie poprawy jakości ul. Tulipanowej w Jasinie.

Zapytanie radnego Szymona Słomińskiego  BRM.0003.16.2024  w sprawie wyznaczenia miejsc postojowych dla hulajnóg elektrycznych.

Zapytanie radnego Szymona Słomińskiego  BRM.0003.15.2024  w sprawie projektów rewitalizacji.

 Zapytanie radnego Piotra Baranowskiego  BRM.0003.14.2024  w sprawie kanalizacji na ulicy Żwirki i Wigury w Swarzędzu.

Interpelacja radnego Krzysztofa Gapińskiego BRM.0003.13.2024 w sprawie planów utylizacji bioodpadów komunalnych w Gminie Swarzędz.

Zapytanie radnego Krzysztofa Gapińskiego BRM.0003.12.2024 w sprawie zakupu banerów ze środków z funduszu sołeckiego przyznanych sołectwu Rabowice na 2023 rok.

 Zapytanie radnego Krzysztofa Gapińskiego BRM.0003.11.2024 w sprawie przetargu na Przebudowę ul. Bukowej w Rabowicach.

 Zapytanie radnej Anety Nowotarskiej BRM.0003.10.2024 w sprawie przeprowadzenia zrównoważonych remontów obiektów szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Interpelacja radnego Tomasza Majchrzaka BRM.0003.9.2024 w sprawie wybudowania zjazdu dla rowerów i wózków dla wiaduktu przy ulicy Polnej od strony Szkoły Podstawowej nr 2.

 Interpelacja radnego Tomasza Lewandowskiego BRM.0003.8.2024 w sprawie wyjazdów zagranicznych burmistrza, zastępców, sekretarza oraz skarbnika w okresie od 2015-2024 r.

Interpelacja radnego Tomasza Lewandowskiego BRM.0003.7.2024 w sprawie analizy wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu za usługi świadczone przez spółkę TTS.

Interpelacja radnego Tomasza Lewandowskiego BRM.0003.6.2024 w sprawie użytkowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz samochodu osobowego marki Opel Insignia w celach prywatnych.

Interpelacja radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.5.2024 w sprawie realizacji materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz.

Interpelacja radnej Joanny Wojtysiak-Tierling BRM.0003.4.2024 w sprawie współpracy z organizacjami samorządowymi.

Zapytanie radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.3.2024 w sprawie udzielenia informacji nt. finansowania audycji na portalu WTK i epoznan.pl

Zapytanie radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.2.2024 w sprawie ułożenia płyt betonowych na ul. Pszczelnej w Zalasewie.

 Zapytanie radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.1.2024 w sprawie progów zwalniających na ul. Granicznej w Swarzędzu.

Interpelacje i zapytania radnych 2023

Interpelacja radnego Przemysława Garsztki BRM.0003.8.2023 w sprawie gospodarki niskoemisyjnej w Swarzędzu

 

Zapytanie radnego Przemysława Garsztki BRM.0003.7.2023 w sprawie strefy parkowania na Rynku w Swarzędzu

Zapytanie radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.6.2023 w sprawie ilości zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej, Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu od momentu wyłączenia sygnalizacji świetlnej.

 

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.5.2023 w sprawie inwestycji drogowych prowadzonych w latach 2015-2023.

 

Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.4.2023 w sprawie możliwości oświetlenia przejść w Jasinie.

Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.3.2023 w sprawie możliwości postawienia lustra u zbiegu ulic Cmentarnej i Ziołowej.

Interpelacje radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.2.2023 w sprawie przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. Nowy Świat i Cieszkowskiego.

Zapytanie radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.1.2023 w sprawie wykorzystania naczyń i sztućców jednorazowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Swarzędz.

Interpelacje i zapytania radnych 2022

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.12.2022 w sprawie:

- rozbudowy wraz ze zmianą użytkowania budynku hotelowego przy
  ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji UMiG w Swarzędzu,

- naprawy sali gimnastycznej w SP nr 2 w Zalasewie,

- zaplanowanej sprzedaży działki nr 9/2 w Wierzonce.

 

Zapytanie Klubu Radnych Koalicja Obywatelska BRM.0003.11.2022 w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów na działce nr 298/6 w Gruszczynie.

Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.10.2022 w sprawie możliwości postawienia zniczodzielni na cmentarzu.

Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.9.2022 w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w użytkowaniu hulajnóg na terenie gminy.

Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.8.2022 w sprawie możliwości upamiętnienia Pana Romana Firlika.

Interpelacja radnego Tomasza Majchrzaka BRM.0003.7.2022 w sprawie wprowadzenia oszczędności za ogrzewanie w budynkach użyteczności publicznej m.in. w szkołach, w przedszkolach i urzędach poprzez zamontowanie termostatów w grzejnikach.

Interpelacja radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.6.2022 w sprawie nadania wyróżnień dla uczniów Miasta i Gminy Swarzędz.

Zapytanie Klubu Radnych Koalicja Obywatelska BRM.0003.5.2022 w sprawie sytuacji w Schronisku dla zwierząt w Skałowie.

Zapytanie Klubu Radnych Koalicja Obywatelska BRM.0003.4.2022 w sprawie korzystania z lodowiska przez grupę "Hokeiści na lodzie Miasta i Gminy Swarzędz"

Zapytanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbary Czachury BRM.0003.3.2022 w sprawie możliwości zagospodarowania przeterminowanych leków.

Interpelacja radnego Przemysława Garsztki BRM.0003.2.2022 w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach podstawowych gminy Swarzędz.

Zapytanie radnego BRM.0003.1.2022 w sprawie informacji udzielanych podczas Wspólnego Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 25 stycznia 2022 r.

Interpelacje i zapytania radnych 2021

Interpelacja  Klubu Radnych Koalicja Obywatelska BRM.0003.9.2021 w sprawie lokalizacji nowej szkoły podstawowej w południowej części Gminy Swarzędz.

 Zapytanie radnego Tomasza Majchrzaka BRM.0003.8.2021 w sprawie organizacji ruchu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.7.2021 w sprawie uchwały nr XXXV/402/2021, przekazanego stanowiska oraz pomieszczeń w kamienicy przy ul. Wrzesińskiej.

Interpelacja radnej Barbary Czachury BRM.0003.6.2021 w sprawie zaplanowania w gminie Swarzędz miejsc przeznaczonych pod budowę parkingów wielopoziomowych.

Zapytanie radnej Barbary Czachury BRM.0003.5.2021 w sprawie możliwości zapewnienia przez gminę miejsc parkingowych na os. Działyńskiego, dla mieszkańców budynków od 1A do F.

 

Zapytanie radnego Przemysława Garsztki BRM.0003.4.2021 w sprawie finansowania zajęć dodatkowych w szkołach.

 Zapytanie radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.3.2021 w sprawie przetargu na dostawę energii elektrycznej.

Zapytanie radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.2.2021 w sprawie planowanej budowy sieci kanalizacyjnej oraz linii elektroenergetycznej na ul. Bolesława w Jasinie.

 Zapytanie radnego Szymona Kurpisza BRM.0003.1.2021 w sprawie planowanej zmiany przebiegu linii autobusowej 323.

interpelacje i zapytania radnych 2020

Interpelacja radnego Wojciecha Kmieciaka BRM.0003.7.2020 w sprawie informowania mieszkańców o opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Interpelacja radnego Adriana Senyka BRM.0003.6.2020 w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych.

Zapytanie radnego Przemysława Garsztki BRM.0003.5.2020 w sprawie przygotowania szkół do nauki zdalnej.

Interpelacja radnej Agnieszki Zawady-Chmiel nr BRM.0003.4.2020 w sprawie zapewnienia ciągłej opieki (bez przerwy wakacyjnej) w żłobkach i przedszkolach.

Zapytanie radnej Agnieszki Zawady-Chmiel nr BRM.0003.3.2020 w sprawie możliwości uruchomienia bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców dot. "tarczy antykryzysowej".

Interpelacja radnego Przemysława Garsztki nr BRM.0003.2.2020 w sprawie granulatu pokrywającego boiska ze sztuczną nawierzchnią na "Orlikach" i boiskach szkolnych.

Zapytanie radnego Adriana Senyka nr BRM.0003.1.2020 w sprawie możliwości wymiany i budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Kórnickiej.

Interpelacje i zapytania 2019r.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.32.2019 w sprawie wydatków związanych z dzierżawą 7 nowo zakupionych autobusów.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.31.2019 w sprawie: wynajmu świetlic wiejskich, biletów kom. miejskiej, pomocy doraźnej i gospodarki odpadami w 2020r.

 

Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.30.2019 w sprawie nocnych lotów drona.

 Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.29.2019 w sprawie budowy ronda na końcu ul. Transportowej.

 Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.28.2019 w sprawie zjazdu z DK 92 w ul. Wrzesińską oraz drogi serwisowej. 

Zapytanie radnej Barbary Czachury BRM.0003.27.2019 w sprawie punktu pomocy doraźnej w Swarzędzu.

Zapytanie radnego Dawida Książkiewicz BRM.0003.26.2019 w sprawie godzin otwarcia pływalni miejskiej podczas okresu świątecznego.

 Zapytanie radnego Dawida Książkiewicz BRM.0003.25.2019 w sprawie możliwości zamontowania piłkochwytów na stadionie miejskim.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.24.2019 w sprawie wysokości i tytułów odszkodowań, które gmina wypłaciła od 2015 do 2018 roku.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.23.2019 w sprawie kosztu opracowania i przeprowadzenia ankiety w sprawie zagospodarowania terenów na Ligowcu.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.22.2019 w sprawie kosztu opracowania koncepcji zagospodarowania terenów po Swarzędzkich Fabrykach Mebli.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.21.2019 w sprawie kosztów opracowania planów zagospodarowanie przestrzennego, które zostały uchwalone na Sesji RM w dn. 27.08.2019r.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.20.2019 w sprawie budowy drogi serwisowej wzdłuż drogi krajowej nr 92.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.19.2019 w sprawie kosztów ponoszonych przez ZGK na utrzymanie, naprawę i konserwację sieci wodociągowych.

Zapytanie radnego Przemysława Garsztki BRM.0003.18.2019 w sprawie nazwania ronda im. Haliny Staniewskiej.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.17.2019 w sprawie mpzp obejmującego tereny położone w rejonie ulic A.Cieszkowskiego, Z.Grudzińskiego, Zamkowej, Św.Marcin oraz Strzeleckiej, w tym osiedli Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy.

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.16.2019 w sprawie wzrastającej liczby mieszkańców sołectwa Zalasewo.

Zapytanie radnej Barbary Czachury BRM.0003.15.2019 w sprawie usytuowania i nienależytej obsługi pojemników na odzież używaną.

Zapytanie radnego Dawida Książkiewicza BRM.0003.14.2019 w sprawie korzystania z zasobów jeziora swarzędzkiego.

 

Interpelacja  Klubu Radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu Koalicja Obywatelska BRM.0003.13.2019 w sprawie organizacji lekcji religii w placówkach oświatowych.

 

Interpelacja  Klubu Radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu Koalicja Obywatelska BRM.0003.12.2019 w sprawie ograniczenia używania jednorazowych, plastikowych opakowań i sztućców przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz jednostki organizacyjne.

 

Zapytanie radnej Agnieszki Zawady-Chmiel BRM.0003.11.2019 w sprawie możliwości ustawienia w okresie letnim kurtyn i mgławic wodnych.

 

Interpelacja radnej Agnieszki Zawady-Chmiel BRM.0003.10.2019 w sprawie stanu placu zabaw i miejsca rekreacji przy ul. Geremka, na wysokości os. Raczyńskiego w Swarzędzu.

 

Interpelacja  Klubu Radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu Koalicja Obywatelska BRM.0003.9.2019 w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli za czas strajku.

 

Zapytanie radnej Anna Baranowskiej-Graczyk BRM.0003.8.2019 dotyczące kryteriów przyznawania mieszkań chronionych, socjalnych oraz komunalnych.

 

Zapytanie radnej Anna Baranowskiej-Graczyk BRM.0003.7.2019 dotyczące struktury organizacyjnej i wynagrodzeń w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu.

 

Interpelacja radnej Anna Baranowskiej-Graczyk BRM.0003.6.2019 w sprawie lekcji religii w placówkach edukacyjnych w Swarzędzu.

 

Interpelacja  radnego Przemysława Garsztki BRM.0003.5.2019 w sprawie gospodarki niskoemisyjnej w Swarzędzu.

 

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.4.2019 dotyczące listów intencyjnych w sprawie funkcjonowania swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

 

Zapytanie radnej Anny Tomickiej BRM.0003.3.2019 dotyczące prowadzonych spraw sądowych z powództwa Gminy Swarzędz lub przeciwko Gminie Swarzędz na dzień 6 grudnia 2014 roku.

 

Interpelacja  radnej Anny Tomickiej BRM.0003.2.2019 w sprawie zagospodarowania nieruchomości zlokalizowanej w Swarzędzu na os. Kościuszkowców

 

Interpelacja  Klubu Radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu Koalicja Obywatelska BRM.0003.1.2019 w sprawie przenoszenia oddziałów klasowych pomiędzy szkołami na terenie Gminy Swarzędz.

Interpelacje 2018

Wniosek radnego Tomasza Majchrzaka nr BRM.0003.22.2018 w sprawie zainstalowania progów zwalniających na ul. Pogodnej.

Wniosek radnego Tomasza Majchrzaka nr BRM.0003.21.2018 w sprawie wykonania utwardzonej nawierzchni na ul. Kopernika. 

Wniosek radnego Rafała Kamprowskiego nr BRM.0003.20.2018 w sprawie połączenia drogowego pomiędzy marketem Lidl i Kaufland w Swarzędzu.

Wniosek radnego Rafała Kamprowskiego nr BRM.0003.19.2018 w sprawie wytyczenia miejsc postojowych na parkingach przy ul. Grudzińskiego.

Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.18.2018 w sprawie niezrealizowanych wniosków zawartych w interpelacjach złożonych w bieżącej kadencji.

Zapytanie radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.17.2018 w sprawie udzielenia informacji dotyczącej kosztów organizacji imprez miejskich.

Zapytanie radnego Wojciecha Kmieciaka nr  BRM.0003.16.2018 w sprawie wydatkowania środków w sprawie usług niematerialnych oraz szkoleń. 

Wniosek radnej Joanny Wojtysiak nr  BRM.0003.15.2018 w sprawie udzielenia informacji dotyczących kosztu zamieszczenia reklamy na bilbordzie oraz publikacji w Tygodniku Swarzędzkim.

- wniosek

-odpowiedź

 Wniosek radnej Joanny Wojtysiak nr  BRM.0003.14.2018 w sprawie uporządkowania sytuacji dotyczącej przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu ulicy Granicznej w Swarzędzu.

- wniosek

- odpowiedź

Wniosek radnego Zygmunta Majchrzaka nr  BRM.0003.13.2018 w sprawie odbudowy chodnika przy drodze Jasin-Łowęcin i poszerzenia go do takiej szerokości aby był na nim możliwy ruch rowerowy.

-wniosek

-odpowiedź

Wniosek radnej Teresy Rucińskiej nr  BRM.0003.12.2018 w sprawie podania informacji dotyczących sprzedaży budynku po pogotowiu ratunkowym.

-wniosek

-odpowiedź

Wniosek radnej Teresy Rucińskiej nr  BRM.0003.11.2018 w sprawie podania informacji o otrzymanych na inwestycje dofinansowaniach ze środków zewnętrznych.

- wniosek

- odpowiedź

Wniosek radnej Anny Graczyk nr  BRM.0003.10.2018 w sprawie wytyczenia drogi rowerowej w części chodnika wzdłuż ulicy Granicznej od ronda Kunerta do ronda Żołnierzy Niezłomnych w Swarzędzu.

- wniosek

- odpowiedź

Interpelacja radnej Wandy Konys nr BRM.0003.9.2018 w sprawie zorganizowania spotkania mieszkańców zrzeszonych w "Stowarzyszeniu Mieszkańców Zamieszkałych Przy Ulicy Rabowickiej i Kaczeńcowej w Jasiniu" z radnymi Rady Miejskiej w Swarzędzu.

- wniosek

-pismo do Burmistrza M.i Gm.S-dz.

Wniosek radnego Jacka Hejnowskiego nr BRM.0003.8.2018 w sprawie zmiany czasu pracy Straży Miejskiej w Swarzędzu na tryb ciągły (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ).

- wniosek

-odpowiedź

Wniosek radnej Wandy Konys  nr BRM.0003.7.2018 w sprawie  :

- wprowadzenia całodobowej pracy jednej  apteki,

- wprowadzenie dodatkowego systemu udostępniania informacji dotyczących wszelkich gminnych zarządzeń i obwieszczeń, w szczególności planów zagospodarowania przestrzennego,

- przedłożenia na piśmie sumy kosztów wraz z wyszczególnieniem wydatków jakie gmina już poniosła i dalej jeszcze jakie poniesie w związku z organizacją obchodów 380 - lecia naszego miasta,

- uporządkowania terenu zielonego na nadbrzeżu jeziora swarzędzkiego, od strony osiedli spółdzielczych,

- naprawę zdewastowanych urządzeń i poprawę czystości w pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowanych przy pętli autobusowej na os. Kościuszkowców.

Wniosek radnej Wandy Konys  nr BRM.0003.6.2018 w sprawie  przystosowania stanowiska w Bibliotece Publicznej na os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, do pracy z tekstem dla osób niedowidzących i niewidomych, orz poprawy bezpieczeństwa na niezagospodarowanym przejściu dla pieszych z parkingu przy Tesco do przychodni Diagter.

Wniosek radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.5.2018 w sprawie upamiętnienia najliczniejszej grupy mieszkańców Swarzędza jaką byli w XVIII i do polowy XIX wieku Żydzi.

Wniosek radnej Anny Graczyk nr BRM.0003.4.2018 w sprawie oznakowania uliczek os. Mielżyńskiego z uwzględnieniem numeracji domków szeregowych.

Wniosek radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.3.2018 w sprawie naprawy nawierzchni ulicy owocowej w Łowęcinie oraz Darniowej i Królewskiej w Gortatowie, które stanowią alternatywę drogi dojazdu i wyjazdu z tych miejscowości.

Wniosek radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.2.2018 w sprawie przystąpienia do prac nad oznakowaniem wytyczonej trasy rowerowej i wytyczenia innych tras rowerowych na terenie Gminy Swarzędz.

Wniosek radnego Jacka Hejnowskiego nr BRM.0003.1.2018 w sprawie poprawienia  bezpieczeństwa pieszych oraz usprawnienia ruchu samochodowego w rejonie targowiska przy ul. Zamkowej w Swarzędzu.

Interpelacje 2017

Wniosek radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.19.2017 w sprawie naprawy lub przebudowy chodnika  położonego przy drodze do Łowęcina od ulicy Wrzesińskiej do ulicy Łowieckiej.

Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.18.2017 w sprawie usprawnienia wyjazdu ze Swarzędza ulicami Szumana, Transportowa i Strzelecką.

Zapytanie radnej Wandy Konys nr  BRM.0003.17.2017 w sprawie

opuszczonej nieruchomości w Łowęcinie przy ul. Poprzecznej.

 

Interpelacja Radnego Jacka Hejnowskiego nr BRM.0003.16.2017 w sprawie poprawienia bezpieczeństwa w rejonie targowiska przy ul. Zamkowej w Swarzędzu.

Zapytania  radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.15.2017 w sprawie kosztów organizacji imprez miejskich.

Wniosek  radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.14.2017 w sprawie utwardzenia nawierzchni na ul. A.Fiedlera w Swarzędzu.

Wniosek  radnego Tomasza Majchrzaka nr BRM.0003.13.2017 w sprawie wybudowania parkingu dla samochodów osobowych przy swarzędzkim dworcu kolejowym, zlokalizowanym przy ul. Łąkowej i Konopnickiej ( południowa strona dworca).

Wniosek  radnego Tomasza Majchrzaka nr BRM.0003.12.2017 w sprawie montażu kosza miejskiego w pasie drogowym na skrzyżowaniu ul. Pogodnej / Słonecznej w Swarzędzu.

Interpelacja  radnej Wandy Konys nr BRM.0003.11.2017 w sprawie propozycji form uczczenia obchodów 380 – lecia nadania praw miejskich Miastu Swarzędz.

 

Interpelacja radnej Anny Graczyk nr BRM.0003.10.2017 w sprawie propozycji form uczczenia 380- lecia praw miejskich  Miastu Swarzędz.

Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.9.2017 w sprawie opracowania programu budowy ścieżek rowerowych.

Wniosek radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.8.2017 umieszczania w miesięczniku "Prosto z Ratusza" w artykułach dotyczących przebiegu sesji Rady Miejskiej podawano z imiona i nazwiska radnych składających interpelacje.

Interpelacja radnej Wandy Konys nr BRM.0003.7.2017 w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami osiedla Kościuszkowców w S-dzu celem zapoznania zainteresowanych z projektowana rozbudową ciągu komunikacyjnego w ramach III etapu.

Wniosek radnej Anny Graczyk nr BRM.0003.6.2017 w sprawie  wymiany punktów świetlnych na osiedlu T. Działyńskiego oraz na osiedlu M.Mielżyńskiego w Swarzędzu.

Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.5.2017 w sprawie określenia terminu przebudowy ulic Pszennej w Łowęcinie i Grudzińskiego w Jasinie oraz w sprawie porozumienia się ze Starostwem Powiatowym celem dokonania wykupu gruntu na poszerzenie ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie, oraz pobudowania chodnika wzdłuż tej ulicy, przynajmniej od ulicy Łowieckiej do przystanku autobusowego.

 

Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka nr BRM.0003.4.2017 w sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego unieważnienia  planu zagospodarowania dla terenu w Janikowie, gdzie powstał zakład Bros.

Interpelacja radnej Anny Graczyk nr BRM.0003.3.2017 w sprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Swarzędz- Południe.

 • wniosek
 • odpowiedź

 

Wniosek radnego Ryszarda Wiczyńskiego nr BRM.0003.2.2017 w sprawie wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych północnej strony Gminy Swarzędz.

 

Wniosek radnego Ryszarda Wiczyńskiego nr BRM.0003.1.2017 w sprawie zamontowania monitoringu w przedszkolach i w żłobku na terenie Gminy Swarzędz.

Interpelacje 2016

BRM.0003.18.2016 - zapytania radnego Zygmunta Majchrzaka związane z zapowiadaną reformą oświaty.

BRM.0003.17.2016 - interpelacja radnej Wandy Konys w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

BRM.0003.16.2016 - zapytanie radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie ograniczenia wydatków na organizacje różnego rodzaju festynów w ramach promocji Gminy Swarzędz.

BRM.0003.15.2016 - interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie konieczności rozwiązania problemów mieszkańców południowej części Gminy z wyjazdem w kierunku Poznania.

BRM.0003.14.2016 -wniosek radnej Anny Graczyk w sprawie stworzenia ogrodzonego placu zabaw na terenie parku przy os. T. Działyńskiego w Swarzędzu.

BRM.0003.13.2016 - wniosek radnej Anny Graczyk w sprawie wycięcia i uporządkowania roślinności w parku przy os. T.Działyńskiego w Swarzędzu.

BRM.0003.12.2016 - wniosek radnej Anny Graczyk w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie organizowanych maratonów, półmaratonów, triatlonów pieszych i rowerowych.

BRM.0003.11.2016 - wniosek radnego Tomasza Majchrzaka w sprawie ułożenia nowej nawierzchni utwardzonej na odcinku 100 metrów przy ul. Gwiaździstej. 

BRM.0003.10.2016 - wniosek radnego Tomasza Majchrzaka w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej (S1) na skrzyżowaniu ulic: Kórnickiej, Granicznej i Staniewskiego. 

BRM.0003.9.2016 - zapytanie radnej Katarzyny Szkudlarek w sprawie poprawy jakości powietrza w Gminie Swarzedz. 

BRM.0003.8.2016 - zapytanie radnego Zygmunta Majchrzaka  w sprawie modernizacji przejścia pod torami przy dworcu PKP w Swarzędzu. 

BRM.0003.7.2016 -zapytanie radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie przebudowy ul. Pszennej w Łowęcinie i ul. Grudzińskiego w Jasinie, budowy kanalizacji w Łowęcinie, poszerzenia ul. Sarbinowskiej i przedłużenia wodociągu w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie oraz oświetlenia w ul. Darniowej w Gruszczynie.

BRM.0003.6.2016 - wniosek  radnej Wandy Konys w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy przychodnią Diagter przy ul. Cieszkowskiego 37D a apteka mieszczącą się w markecie Tesco.

BRM.0003.5.2016 - wniosek radnej Anny Graczyk w sprawie wytyczenia pasów oraz ustawienia znaku ograniczenia prędkości na ul. Granicznej w Swarzędzu.

BRM.0003.4.2016  - wniosek radnych Joanny Wojtysiak i Mateusza Matuszaka w sprawie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Granicznej w Swarzędzu.

BRM.0003.3.2016 - interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie wypłat z programu "Rodzina 500+".

BRM.0003.2.2016 - interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w związku z uchwałą Sejmu umożliwiającą rozpoczęcie tej nauki dzieciom od siedmiu lat.

BRM.0003.1.2016 -Wniosek radnego Piotra Choryńskiego w sprawie strony internetowej "Rada Miejska w Swarzędzu" na profilu społecznościowym Facebook.

Interpelacja 2015

BRM.0003.22.2015 - Interpelacja radnego Wojciecha Kmieciaka w sprawie kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla Swarzędza.

  BRM.0003.21.2015 - Interpelacja radnego Jacka Hejnowskiego w sprawie przywrócenia organizacji Jarmarku Bożenarodzeniowego na swarzędzkim rynku.

  BRM.0003.20.2015 - Interpelacja radnego Jacka Hejnowskiego w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na terenie gminy Swarzędz.

  BRM.0003.19.2015 - Interpelacja radnej Anny Graczyk w sprawie wycięcia i uporządkowania brzegów Jeziora Swarzędzkiego i rzeki Cybiny.

  BRM.0003.18.2015 - Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie modernizacji przejścia pod torami na dworcu w Swarzędzu.

  BRM.0003.17.2015 - Interpelacja radnej Wandy Konys w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Swarzędz  na przejściach dla pieszych, zmiany kierunku ruchu drogowego na odcinku wjazdu  ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu z droga osiedlowa w kierunku Szkoły Podstawowej n r 4, na drogę jednokierunkową.

  BRM.0003.16.2015 - Interpelacja radnych Joanny Wojtysiak oraz Magdaleny Buchholz w sprawie budowy dróg na Osiedlu Ptasim w Swarzędzu.

  BRM.0003.15.2015 - Interpelacja radnej Joanny Wojtysiak w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zatrudnienia Pana Zdzisława Kulczyńskiego w jednostkach organizacyjnych Gminy Swarzędz.

  BRM.0003.14.2015 - Interpelacja radnego Adriana Senyka w sprawie braku chodnika przy ul. Średzkiej na odcinku od ulicy Irlandzkiej w Zalasewie do ulicy Olszynowej w Rabowicach, co utrudnia mieszkańcom dojście do przystanków autobusowych, szczególnie, że na tej ulicy kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość i wbrew obowiązującym przepisom jadą nią samochody ciężarowe oraz w sprawie zmiany trasy linii autobusowej S-8 oraz S-11 w obu kierunkach, oraz zmiany godzin odjazdów autobusów tychże linii.

  BRM.0003.13.2015 - Interpelacja radnej Wandy Konys w sprawie zagospodarowania skarpy w Dolinie Cybiny, utrzymania czystości w obiekcie przy pętli autobusowej na os. Kościuszkowców, montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Cieszkowskiego oraz w sprawie przycięcia krzewów przy parkingu na os. Dąbrowszczaków 8.

  BRM.0003.12.2015 - Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie wytyczenia na terenie Gminy Swarzędz tras rowerowych w oparciu o istniejące i projektowane ścieżki rowerowe oraz Swarzędzki Pierścień Rowerowy.

  BRM.0003.11.2015 - Interpelacja radnego Piotra Choryńskiego w sprawie braku toalet na przystanku w Kobylnicy, zbyt wąskiego wjazdu na parking znajdujący się obok Urzędu Skarbowego, odnowienia napisów "Uwaga szkoła" na jezdniach przed szkołami oraz w sprawie systematycznego zalewania chodnika między żłobkiem "Maciuś" i przedszkolem "Miś Uszatek".

  BRM.0003.10.2015 - Interpelacja radnej Joanny Wojtysiak w sprawie planowanych działań w rejonie ul. Serdecznej w Zalasewie.

  BRM.0003.9.2015 - Interpelacja radnego Wojciecha Kmieciaka w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Swarzędza.

  BRM.0003.8.2015 - Interpelacja radnego Piotra Baranowskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu.

  BRM.0003.7.2015 - Interpelacja radnego Mateusza Matuszaka w sprawie wybudowania profesjonalnego zjazdu dla rowerów, wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych w przejściu podziemnym przy swarzędzkim dworcu kolejowym.

  BRM.0003.6.2015 - Interpelacja radnego Piotra Choryńskiego w sprawie funkcjonowania monitoringu na terenie miasta Swarzędza.

  BRM.0003.5.2015 - Interpelacja radnego Piotra Choryńskiego w sprawie organizacji ruchu drogowego na ul. Zwycięstwa i na os. Czwartaków.

  BRM.0003.4.2015 - Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie parkingu przy kościele p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przy ul. Poznańskiej.

  BRM.0003.3.2015 - Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie sytuacji Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

  BRM.0003.2.2015- Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie rozwiązania problemu z inwestycją firmy Bros w Janikowie po wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu.

   BRM.0003.1.2015- Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie kanalizacji budowanej w Łowęcinie i Gortatowie w ramach III etapu programu "Puszcza Zielonka"

  Interpelacje 2014

  BRM.0003.17.2014 -Interpelacja radnego Bartosza Stawickiego w sprawie wybudowania profesjonalnego zjazdu dla rowerów, wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych w  podziemnym przejściu na swarzędzkim dworcu kolejowym.

  BRM.0003.16.2014 - Interpelacja radnej Katarzyny Szkudlarek w sprawie poprawy jakości powietrza w ramach programu KAWKA.

  BRM.0003.15.2014 - Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie wykorzystania środków zewnętrznych na budowę ścieżek rowerowych.

  BRM.0003.14.2014 - Interpelacja radnego Ryszarda Dyzmy w sprawie naruszenia art.8 ust.6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  BRM.0003.13.2014 - Interpelacja radnego Ryszarda Dyzmy w sprawie wynagrodzenia Sekretarza Gminnej Komisji Architekotniczno- Urbanistycznej.

  RM.0003.12.2014 - Interpelacja radnego Grzegorza Taterki w sprawie zanieczyszczania powietrza.

  BRM.0003.11.2014 - Interpelacja radnej Katarzyny Szkudlarek w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2015.

  BRM.0003.10.2014 - Interpelacja radnej Katarzyny Szkudlarek w sprawie przestrzeni publicznej w śródmieściu Swarzędza pomiędzy ul. Poznańską, Piaski, Strzelecką i Jesionową.

  BRM.0003.9.2014 - Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie funkcjonowania monitoringu miejskiego.

  BRM.0003.8.2014 - Interpelacja radnego Ryszarda Dyzmy w sprawie: na podstawie jakich przepisów Burmistrz Gminy Swarzędz wynagrodzenia dla radnych za udział w Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej zaksięgował na paragrafie 3030.

  BRM.0003.7.2014 - Interpelacja radnego Ryszarda Dyzmy w sprawie: na podstawie jakiego dokumentu w Urzędzie Miejskim w Swarzędzu odbywały się wypłaty wynagrodzeń dla radnych Komisji Architekotniczno - Urbanistycznej w kwocie 556,44 zł za udział w tej komisji.

  BRM.0003.6.2014 - Interpelacja radnego Ryszarda Dyzmy w sprawie: jaka była podstawa prawna dla Burmistrza Gminy Swarzędz do przekroczenia uprawnień wypłat diet dla radnych.

  BRM.0003.5.2014 - Zapytanie radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie wydatków poniesionych na nauczycieli w 2013 roku.

  BRM.0003.4.2014 - Interpelacja radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie poszerzenia pomocy dla Komisariatu Policji w Swarzędzu.

  BRM.0003.3.2014 - Interpelacja radnej Barbary Czachury w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Swarzędz.

  BRM.0003.2.2014 - Interpelacja radnego Ryszarda Dyzmy w sprawie korzystania z przystanku kolejowego w Paczkowie.

  BRM.0003.1.2014 - Interpelacja radnego Grzegorza Taterki w sprawie propozycji utworzenia muzeum cyfrowego.


  Data ostatniej modyfikacji strony: 10-07-2024