Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Studium

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

17.12.2020 r.

17.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Katarzyna Przygodzka

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

25.08.2017 r.

07.09.2017 r.

Uchwała nr X/51/2011 w sprawie : uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Wojciech Dyba

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

22.11.2011 r.

23.11.2011 r.

Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Karolina Słabuszewska

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

03.11.2010 r.

04.11.2010 r.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko usunięto dnia 03.03.2010 r. zgodnie z pismem RAU.7320-0001/069/2008

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

11.01.2010 r.

12.01.2010 r.


Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.01.2010 r.

08.01.2010 r.


Obwieszczenie o zmianie terminu dyskusji publicznej dot. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.01.2010 r.

05.01.2010 r.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.12.2009 r.

22.12.2009 r.


Mapa studium

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wiczyńska Karolina

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

06.11.2009 r.

10.11.2009 r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Swarzędz zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/373/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.03.2001 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Moszczyńska Dorota

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.06.2008 r.

04.06.2008 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 29-03-2021