Wspólne posiedzenia

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 18 listopada 2021 r.

Protokoły

Protokoły z posiedzeń Komisji

- protokół nr 1/2018

- protokół nr 1/2019

- protokół nr 2/2019

- protokół nr 3/2019

- protokół nr 4/2019

- protokół nr 5/2019

- protokół nr 1/2020

- protokół nr 2/2020

- protokół nr 3/2020

 

- protokół nr 1/2021

- protokół nr 2/2021

- protokół nr 3/2021

- protokół nr 4/2021