Wspólne posiedzenia

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 18 listopada 2021 r.

Protokoły z posiedzeń Komisji

POSIEDZENIA ROK 2018

- protokół nr 1/2018

POSIEDZENIA ROK 2019

- protokół nr 1/2019

- protokół nr 2/2019

- protokół nr 3/2019

- protokół nr 4/2019

- protokół nr 5/2019

POSIEDZENIA ROK 2020

- protokół nr 1/2020

- protokół nr 2/2020

- protokół nr 3/2020

- protokół nr 4/2020

- protokół nr 5/2020

- protokół nr 6/2020

 POSIEDZENIA ROK 2021

- protokół nr 1/2021

- protokół nr 2/2021

- protokół nr 3/2021

- protokół nr 4/2021

  POSIEDZENIA ROK 2022

- protokół nr 1/2022

- protokół nr 2/2022

- protokół nr 3/2022

- protokół nr 4/2022

- protokół nr 5/2022

- protokół nr 6/2022