Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Protokoły z Komisji

POSIEDZENIA ROK 2018

- protokół nr 1/2018

- protokół nr 2/2018

POSIEDZENIA ROK 2019

- protokół nr 1/2019

- protokół nr 2/2019

- protokół nr 3/2019

- protokół nr 4/2019

- protokół nr 5/2019

- protokół nr 6/2019

- protokół nr 7/2019

- protokół nr 8/2019

- protokół nr 9/2019

POSIEDZENIA ROK 2020

- protokół nr 1/2020

- protokół nr 2/2020

- protokół nr 3/2020

- protokół nr 4/2020

- protokół nr 5/2020

- protokół nr 6/2020

- protokół nr 7/2020

POSIEDZENIA ROK 2021

- protokół nr 1/2021

- protokół nr 2/2021

- protokół nr 3/2021

- protokół nr 4/2021

- protokół nr 5/2021

- protokół nr 6/2021

- protokół nr 7/2021

- protokół nr 8/2021

- protokół nr 9/2021

- protokół nr 10/2021

 POSIEDZENIA ROK 2022

-protokół nr 1/2022

- protokół nr 2/2022

- protokół nr 3/2022

- protokół nr 4/2022

- protokół nr 5/2022

- protokół nr 6/2022

- protokół nr 7/2022

- protokół nr 8/2022

POSIEDZENIA ROK 2023

- protokół nr 1/2023

- protokół nr 2/2023

- protokół nr 3/2023

- protokół nr 4/2023

- protokół nr 5/2023

- protokół nr 6/2023

- protokół nr 7/2023

POSIEDZENIA ROK 2024

- protokół nr 1/2024