Wspólne posiedzenia wszystkich komisji

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji w dniu 26 lutego 2018r.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji w dniu 12 grudnia 2017r.

Spotkanie radnych nr 3 /2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Spotkanie radnych nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.

Posiedzenie nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Posiedzenie nr 4/2016 z dnia 13 grudnia 2016r.

Posiedzenie nr 3/2016 z dnia 17 listopada 2016r.

Posiedzenie nr  2/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Posiedzenie nr  1/2016 z dnia 31.05.2016r.

Spotkanie radnych nr 1/2016 w dniu 9.02.2016r. w sprawie funkcjonowania monitoringu.

Posiedzenie nr 4/2015 z dnia 17.11.2015r.

Posiedzenie nr 3 /2015 z dnia 07.07.2015r.

Posiedzenie nr 2/2015 z dnia 24.02.2015 r.

Posiedzenie nr 1/2015 z dnia 07.01.2015r.

Posiedzenie nr 1/2014 z dnia 11.12.2014r.

Posiedzenie nr 2/2014 z dnia 30.12.2014r.