Rozstrzygnięcia

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Andrzej Priebe

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.05.2015 r.

12.05.2015 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Andrzej Priebe

Data wytworzenia

Data umieszczenia

09.01.2014 r.

12.01.2015 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.01.2014 r.

24.01.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

10.01.2014 r.

13.01.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Marcin Kłopocki

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.12.2013 r.

20.12.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Marcin Kłopocki

Data wytworzenia

Data umieszczenia

30.10.2013 r.

31.10.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Andrzej Priebe

Data wytworzenia

Data umieszczenia

01.08.2013 r.

02.08.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Andrzej Priebe

Data wytworzenia

Data umieszczenia

19.06.2013 r.

19.06.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Andrzej Priebe

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.01.2013 r.

04.01.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Andrzej Priebe

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.12.2012 r.

20.12.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

03.10.2012 r.

03.10.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.08.2012 r.

30.08.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

15.05.2012 r.

15.05.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

17.01.2012 r.

17.01.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wojciech Dobczyński

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

30.12.2011 r.

30.12.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Świergiel

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.04.2011 r.

21.04.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Świergiel

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

13.04.2011 r.

13.04.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Agata Kubacka

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

10.03.2011 r.

11.03.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Urszula Jurczak - Robaszkiewicz

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

27.01.2011 r.

27.01.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Urszula Jurczak - Robaszkiewicz

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

18.01.2011 r.

18.01.2011 r.

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Urszula Jurczak - Robaszkiewicz

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

30.03.2010 r.

30.03.2010 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Beata Bartczak

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

19.05.2009 r.

19.05.2009 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Beata Bartczak

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

13.03.2009 r.

13.03.2009 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Beata Bartczak

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

01.12.2008 r.

12.12.2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Beata Bartczak

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

26.05.2008 r.

28.05.2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

08.04.2008 r.

08.04.2008 r.

Dokonanie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje samorządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Magdalena Malińska-Murek

Roman Gulcz

Data wytworzenia

Data umieszczenia

03.03.2008 r.

03.03.2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

11.02.2008 r.

11.02.2008 r.