Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Swarzędz

Wydział odpowiedzialny:

Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu

Opis zawartości

Rejestr Instytucji Kultury:

Ośrodek Kultury w Swarzędzu (47KB .pdf)

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu (48KB .pdf)

Cel prowadzenia

Obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87)

Prowadzony od

2005

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Dostępność

Jawny

Ograniczenie jawności

Brak

Zasady udostępniania danych

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) Otwarty dostęp do zawartości rejestru.
2) Wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej. Odpis może być pełny lub skrócony.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne. Odbywa się poprzez:

1) Skorzystanie ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Swarzędz, z którego można samodzielnie zrobić wydruk
2) Urzędowo poświadczony odpis, który wydaje Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu na złożony wniosek.


Data ostatniej modyfikacji strony: 05-03-2024