Informacje o dopisaniu się do spisu wyborców

Do spisu wyborców można dopisać się do dnia 23.06.2020 r. składając wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 25 oraz elektronicznie poprzez dostęp do profilu zaufanego na platformie ePUAP lub w bankowość elektronicznej.

Jeżeli odbędzie się II tura wyborów wniosek można złożyć w terminie od 29 czerwca do 7 lipca.

Uwaga: Osoby, które dopisały się przed I turą nie muszą robić tego ponownie. Dopisanie jest skuteczne przy obu turach. 

Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym do najbliższych wyborów Prezydenta RP