Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Transportu

Ubieganie się o mieszkanie z mieszkaniowego zasobu Gminy Swarzędz

Realizacja przez Gminę Swarzędz prawa pierwokupu w związku z przepisami o rewitalizacji

Zaświadczenie, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Mariusz Szrajbrowski

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

06.07.2023 r.

06.07.2023 r.