Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Opłata od posiadania psa

W związku z podjętą w dniu 24 października 2017 r. przez Radę Miejską w Swarzędzu uchwałą nr XLIII/407/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów z dniem 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Swarzędz przestaje obowiązywać opłata od posiadania psa.

Za lata wstecz z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2017 r. przedmiotowa opłata jest należna.
Zgodnie z treścią obowiązującej do 31.12.2017 r. uchwały Rady Miejskiej nr XIV/77/2007 z dnia 30 października 2007 r. opłata płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca każdego roku w kwocie 30,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną. W przypadku nabycia psa po tej dacie opłatę wnosi się w terminie 14 dni od powstania obowiązku. Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku skutkuje zmniejszeniem opłaty proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
Wpłat z tytułu opłaty od posiadania psa dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004.


Data ostatniej modyfikacji strony: 04-09-2020