Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz

Zgodnie z zapisami art 28aa. ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), Burmistrz w terminie do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Marian Szkudlarek

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

08.05.2019 r.

08.05.2019 r./19.05.2020 r./11.05.2021 r./27.05.2022 r./31.05.2022 r./28.04.2023 r./12.05.2023 r./29.05.2024


Data ostatniej modyfikacji strony: 29-05-2024