Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Sesje Rady Miejskiej

  • Protokoły z sesji Rady Miejskiej IX kadencji 2024-2029:
  • protokół nr I/2024

Obrady Rady Miejskiej w Swarzędzu

Aktualne transmisje z obrad Rady Miejskiej w Swarzędzu

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji nt. nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz z siedzibą ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@umig.swarzedz.pl lub pisemnie na adres: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Obrady Rady Miejskiej są transmitowane on-line na stronie bip.swarzedz.pl i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Swarzędz.

 

IV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu - 20.06.2024 r.

III Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu

Zapis III Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2024 r.

II Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu

Zapis II Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 13 maja 2024 r.

Zaproszenia i protokoły z sesji Rady Miejskiej w Swarzedzu

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

06.05.2024 r.

06.05.2024 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 25-06-2024