Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Sesja Rady Miejskiej

  • Protokoły z sesji Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023:

Obrady Rady Miejskiej w Swarzędzu

Aktualne transmisje z obrad Rady Miejskiej w Swarzędzu

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji nt. nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz z siedzibą ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@umig.swarzedz.pl lub pisemnie na adres: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Obrady Rady Miejskiej są transmitowane on-line na stronie bip.swarzedz.pl i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Swarzędz.

 

LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu - 15.03.2024 r.

LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu

Zapis LXXXIII Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2024 r.

LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu

Zapis LXXXII Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zaproszenia i protokoły z sesji Rady Miejskiej w Swarzedzu

Link do zaproszeń i protokołów z sesji Rady Miejskiej VII kadencja 2014-2018

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

27.11.2018 r.

27.11.2018 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 15-03-2024