Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nr 1/2022 z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 24 lipca 2017r do dnia 24 sierpnia 2017r protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomości położone na terenie gminy Swarzędz, podlegające komunalizacji na wniosek Gminy Swarzędz. Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - bip.swarzedz.eu (w zakładce nieruchomości/mienie komunalne). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1,  pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Rynek 1, pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

28.03.2022 r.

28.03.2022 r.

Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nr 4/2021 z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 24 lipca 2017r do dnia 24 sierpnia 2017r protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomości położone na terenie gminy Swarzędz, podlegające komunalizacji na wniosek Gminy Swarzędz. Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - bip.swarzedz.eu (w zakładce nieruchomości/mienie komunalne). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1,  pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Rynek 1, pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

28.10.2021 r.

29.10.2021 r.

Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nr 3/2021 z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 24 lipca 2017r do dnia 24 sierpnia 2017r protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomości położone na terenie gminy Swarzędz, podlegające komunalizacji na wniosek Gminy Swarzędz. Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - bip.swarzedz.eu (w zakładce nieruchomości/mienie komunalne). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1,  pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Rynek 1, pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

28.10.2021 r.

29.10.2021 r.

Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nr 2/2021 z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 24 lipca 2017r do dnia 24 sierpnia 2017r protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomości położone na terenie gminy Swarzędz, podlegające komunalizacji na wniosek Gminy Swarzędz. Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - bip.swarzedz.eu (w zakładce nieruchomości/mienie komunalne). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1,  pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Rynek 1, pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

28.10.2021 r.

29.10.2021 r.

Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nr 1/2021 z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 29 października 2021 r do dnia 27 listopada 2021 r protokół inwentaryzacyjny nr  1/2021 obejmujący nieruchomości położone na terenie gminy Swarzędz, podlegające komunalizacji na wniosek Gminy Swarzędz. Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - bip.swarzedz.eu (w zakładce nieruchomości/mienie komunalne). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1,  pokój 308 w godzinach pracy urzędu.


Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Rynek 1, pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

28.10.2021 r.

29.10.2021 r.

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa, w skład którego wchodzą działki stanowiące drogi, położone na terenie Miasta Swarzędza

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 24 lipca 2017r do dnia 24 sierpnia 2017r protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomości położone na terenie gminy Swarzędz, podlegające komunalizacji na wniosek Gminy Swarzędz. Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - bip.swarzedz.eu (w zakładce nieruchomości/mienie komunalne). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1,  pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Rynek 1, pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.07.2017 r.

24.07.2017 r.

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa, w skład którego wchodzą działki stanowiące drogi, położone na terenie Miasta Swarzędza

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 20 grudnia 2018r do dnia 20 stycznia 2019r protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomości położone na terenie gminy Swarzędz, podlegające komunalizacji na wniosek Gminy Swarzędz.
Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - bip.swarzedz.eu (w zakładce nieruchomości/mienie komunalne). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1,  pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Rynek 1, pokój 308 w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Szcześniak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.12.2018 r.

20.12.2018 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 28-03-2022