AGROBEX Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nazwa

AGROBEX Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP

7811696921

Regon

63423421800000

KRS

0000044591

Data rozpoczęcia działalności

23.07.2001

Wartość kapitału zakładowego

1 005 000,00 zł

Wartość wkładu Gminy Swarzędz

45 000,00 zł

Udział Gminy Swarzędz

4,48%

Przedmiot działalności (PKD)

41.20.Z

Zarząd

Magdalena Dadaczyńska

Rada Nadzorcza

Szczepan Lorek


Andrzej Kamiński


Anna Czaja

www

www.agrobex.pl

Stan na dzień:

31.03.2016