AQUANET S.A.

Nazwa

AQUANET S.A.

Forma prawna

Spółka akcyjna

NIP

7770003274

Regon

63099911900000

KRS

0000234819

Data rozpoczęcia działalności

05-05-2005

Wartość kapitału zakładowego

1 121 290 222,00 zł

Wartość wkładu Gminy Swarzędz

13 449 520,00 zł

Udział Gminy Swarzędz

1,20%

Przedmiot działalności (PKD)

36.00.Z


37.00.Z

Zarząd

Paweł Chudziński


Anna Graczyk


Michał Fornal

Rada Nadzorcza

Wojciech Wiza


Ryszard Bardzel


Beata Kocięcka


Grzegorz Podolski


Zbyszek Grocholski - Przewodniczący


Tomasz Zwoliński


Jan Grabkowski


Radosław Woszek


Marek Kolasiński

www

www.aquanet.pl

Stan na dzień:

02.02.2021