Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Odszkodowanie za szkody związane z utrzymaniem dróg

Procedura likwidacyjna dla szkód komunikacyjnych i osobowych związanych z utrzymaniem dróg  i ulic będących w zarządzie Gminy Swarzędz.

1. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
UMiG Swarzędz, 62-020 Swarzędz, Rynek 1
Referat Infrastruktury Drogowej
III piętro, pok. 403a, tel. 61-651-24-10

2. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie szkody winno zawierać:

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczyna powstania szkody, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu w trakcie zdarzenia)
 • miejsce oraz datę powstania szkody komunikacyjnej/osobowej
 • szkic miejsca zdarzenia
 • dane teleadresowe świadków
 • kserokopie prawa jazdy, dowodu osobistego oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonego pojazdu (w przypadku szkody komunikacyjnej)
 • kserokopię dokumentacji lekarskiej – (w przypadku szkody osobowej)

W zgłoszeniu szkody niezbędny jest wypełniony druk zgłoszenia szkody - dostępny do pobrania  ze  stron internetowej lub do odbioru w Kancelarii Urzędu Miasta (parter)

 3. ETAPY ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • zgłoszenie roszczenia na druku zgłoszenia szkody lub w innej formie pisemnej osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa) bezpośrednio w kancelarii urzędu lub drogą pocztową na adres e-mail: umig@swarzedz.pl
 • sprawdzenie poprawności zgłoszenia oraz ewentualne wezwanie o uzupełnienie informacji złożonych we wniosku
 • przekazanie zgodnie z kompetencjami kompletu dokumentów złożonych przez Poszkodowanego do firmy ubezpieczeniowej.
 • przedstawienie stanowiska w sprawie uznania odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, nie dłużej niż przewidziany  w k.p.a
 • Poszkodowany otrzymuje pocztą od firmy ubezpieczeniowej decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Wniosek do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Ostant-Jaskuła 

Michał Kazimierski 

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.03.2016 r. 

07.03.2016 r. 


Data ostatniej modyfikacji strony: 27-01-2017