Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym

Zasady ogólne wydawania decyzji/ uzgodnienia lokalizacji urządzenia w pasie drogowym

Podstawa prawna:

 Poprzez lokalizację urządzenia w pasie drogowym rozumie się:

 Termin odpowiedzi:

 Tryb odwoławczy:

 Wniosek do pobrania:

 Wnioski prosimy składać  osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem platformy ePUAP (nie będą rozpatrywane wnioski przesyłane drogą mailową)

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Agata Matusiak

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

08.09.2021 r.

08.09.2021 r.