Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Zasady ogólne wydawania decyzji/ uzgodnienia lokalizacji zjazdu

Podstawa prawna:

Poprzez zjazd rozumie się część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zjazd, wyjazd lub wjazd projektuje się jako:

  1. zwykły ‒ przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
  2. techniczny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
  3. awaryjny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Do wniosku należy załączyć:

Termin odpowiedzi:

Tryb odwoławczy:

Wniosek do pobrania:

Wnioski prosimy składać  osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem platformy ePUAP (nie będą rozpatrywane wnioski przesyłane drogą elektroniczną)

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Daria Staszak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

22.02.2023 r. 

22.02.2023 r.