Zajęcie pasa drogowego

Zasady ogólne wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Podstawa prawna:

Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego należy rozumieć:

Termin odpowiedzi:

Tryb odwoławczy:

Informacje dodatkowe:

Stawki za zajęcia pasa drogowego:

I Zajęcie pasa drogi gminnej:

1) roboty drogowe; awarie:

a) jezdnia utwardzona:

- do 20% szerokości włącznie                   

3,00 [zł/1mkw] - dzień

- powyżej 20% do 50% szerokości włącznie

5,00 [zł/1mkw] - dzień

- powyżej 50%

8,00 [zł/1mkw] - dzień

b) jezdnia nieutwardzona:

- z ograniczeniem kierunków ruchu

3,00 [zł/1mkw] - dzień

- przy całkowitym zamknięciu ruchu

8,00 [zł/1mkw] - dzień

c) pobocze, chodniki, zatoki, place, ścieżki

3,00 [zł/1mkw] - dzień

d) pozostałe elementy pasa drogowego

2,00 [zł/1mkw] - dzień

2) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym:

a) na obiekcie inżynierskim

115,00 [zł/1mkw] - rok

b) poza obiektem inżynierskim

30,00 [zł/1mkw] - rok

3) umieszczenie reklamy

2,00 [zł/1mkw] - dzień

4) prawo wyłączności:

a) koperty parkingowe, punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi

2,00 [zł/1mkw] - dzień

b) obiekt handlowy będący trwale związany z gruntem

1,00 [zł/1mkw] - dzień

c) ogródki letnie przy lokalach gastronomicznych

0,50 [zł/1mkw] - dzień

d) inne elementy pasa drogowego, w tym na cele utrzymania zieleni

2,00 [zł/1mkw] - rok

 

II Zajęcie pasa drogi powiatowej:

1) roboty drogowe; awarie:

a) jezdnia utwardzona; jezdnia nieutwardzona:

-do 50% szerokości włącznie

5,00 [zł/1mkw] - dzień

-powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni

8,00 [zł/1mkw] - dzień

b) pobocze, zatoki postojowe i autobusowe, chodnik, plac, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy

3,00 [zł/1mkw] - dzień

c) pozostałe elementy pasa drogowego

2,00 [zł/1mkw] - dzień

2) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym:

a) na obiekcie inżynierskim

200,00 [zł/1mkw] - rok

b) poza obiektem inżynierskim

30,00 [zł/1mkw] - rok

3) umieszczenie obiektów budowlanych w pasie drogowym:

a) rzut poziomy obiektu budowlanego, z wyłączeniem obiektów budowlanych o których mowa w pkt. b) i c) poniżej

0,50 [zł/1mkw] - dzień

b) rzut poziomy obiektu budowlanego zlokalizowanego pod lub nad drogowym obiektem inżynierskim

0,01 [zł/1mkw] - dzień

c) rzut poziomy obiektu budowlanego zlokalizowanego w przestrzeni nad pasem drogowym, z wyłączeniem obiektów liniowych

0,01 [zł/1mkw] - dzień

d) reklama

2,00 [zł/1mkw] - dzień

e) reklama świetlna lud podświetlona

4,00 [zł/1mkw] - dzień

4) prawo wyłączności:

a) punkt handlowy nie będący obiektem budowlanym, stragan, ogródek gastronomiczny

1,00 [zł/1mkw] - dzień

Wniosek do pobrania:

Wnioski prosimy składać  osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem platformy ePUAP (nie będą rozpatrywane wnioski przesyłane drogą mailową)

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Ostant-Jaskuła

Michał Kazimierski 

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.03.2016 r. 

18.07.2017 r.