Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Wydział Infrastruktury Drogowej

Do zadań Wydziału Infrastruktury Drogowej należy:

1) Bieżące prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem dróg:

 1. remonty nawierzchni bitumicznych i z betonowej kostki brukowej,

 2. równanie, profilowanie dróg gruntowych,

 3. oznakowanie poziome i pionowe,

 4. oczyszczanie ulic, chodników i placów,

 5. zimowe utrzymanie dróg,

 6. sygnalizacji świetlnej,

 7. kanalizacji deszczowej,

 8. oświetlenia ulicznego,

 9. terenów zielonych (łącznie z parkami, skwerami i placami).

2) Przygotowywanie i wydawanie decyzji oraz opinii i zezwoleń w zakresie:

 1. lokalizacji i budowy zjazdów,

 2. zajęcia pasa drogowego,

 3. lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,

 4. wycinki zieleni z pasa drogowego,

 5. projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu,

 6. przejazdu pojazdów ponadnormatywnych,

 7. organizacji imprez związanych z utrudnieniami komunikacyjnymi.

3) Prowadzenie postępowań w sprawie szkód komunikacyjnych powstałych na zarządzanych drogach;

WNIOSEK O:

 1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOSTĘPIE DZIAŁKI DO DROGI PUBLICZNEJ (26KB .pdf)

 2. UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU

 3. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 4. UZGODNIENIE LOKALIZACJI URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM

 5. ODSZKODOWANIE ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG

 6. WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

 7. OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Ostant-Jaskuła

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.03.2016 r.

07.03.2016 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 17-11-2020