Wydział Ochrony Środowiska

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz na rok 2024

Azbest

Wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Deklaracje można złożyć również drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Odbiór i transport nieczystości ciekłych

Hodowla lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Zgłoszenie drzewa stanowiącego wywrot / złom

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Katarzyna Lewandowska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

16.05.2024 r.

16.05.2024 r.