Zgromadzenia i imprezy masowe

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Angelika Jóźwiak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

23.05.2024 r.

23.05.2024 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Łukasz Anioła

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

08.01.2024 r.

08.01.2024 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Angelika Jóźwiak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

31.08.2023 r.

31.08.2023 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Angelika Jóźwiak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

09.08.2023 r.

09.08.2023 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Angelika Jóźwiak

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

22.12.2022 r.

22.12.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Łukasz Anioła

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.04.2022 r.

21.04.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Łukasz Anioła

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

08.04.2022 r.

08.04.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Szymańska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.09.2021 r.

20.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Szymańska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.09.2021 r.

20.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Szymańska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

02.07.2021 r.

02.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Szymańska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

02.07.2021 r.

02.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Szymańska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

18.10.2019 r.

18.10.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Szymańska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.08.2019 r.

21.08.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Szymańska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

09.04.2019 r.

09.04.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Szymańska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.12.2018 r.

21.12.2018 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Łukasz Anioła

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

19.12.2018 r.

19.12.2018 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Łukasz Anioła

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

05.04.2017 r.

05.04.2017 r.

Informacja o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej na który należy kierować zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że organizator zgromadzenia zawiadamia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej (siedziba wydziału Swarzędz, ul. Dworcowa 24) o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zawiadomienie to winno zawierać dane określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm.).