Sprzedaż lokali

Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się na podstawie:

Zgodnie z wskazaną wyżej uchwałą, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, zarządzeniem ustala budynki, w których możliwy jest wykup lokali mieszkalnych przez ich najemców.

Wykaz budynków na rok 2013

Wykaz budynków na rok 2014

Tryb postępowania

Tryb postępowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców określa zarządzenie nr WSO.0050.1.152.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28.12.2012 roku.

pobierz

wniosek o wykup lokalu (pdf)

wniosek o wykup lokalu (formularz)

Stały zasób mieszkaniowy Gminy Swarzędz

Stały zasób mieszkaniowy obejmuje budynki, które nie będą przeznaczone do sprzedaży.

Stały zasób lokali