Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do zapisów ustawy informujemy, że Gmina Swarzędz od dnia 01.01.2023 r. prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 004080086/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.09.2023 r.

21.09.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00408069/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.09.2023 r.

21.09.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00397883/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

15.09.2023 r.

15.09.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00374169/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

30.08.2023 r.

30.08.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 165-521650

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.08.2023 r.

29.08.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00319819/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.07.2023 r.

21.07.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00315021/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

19.07.2023 r.

19.07.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00295699/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.07.2023 r.

07.07.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00289031/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.07.2023 r.

04.07.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 124-390795

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

30.06.2023 r.

30.06.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00268807/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.06.2023 r.

21.06.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00244237/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

02.06.2023 r.

02.06.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00243450/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

01.06.2023 r.

01.06.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00229077/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

23.05.2023 r.

23.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00201684/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.05.2023 r.

04.05.2023 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 21-09-2023