Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do zapisów ustawy informujemy, że Gmina Swarzędz od dnia 01.01.2023 r. prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00229077/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

23.05.2023 r.

23.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00201684/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.05.2023 r.

04.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00196968/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

28.04.2023 r.

28.04.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00192680/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

26.04.2023 r.

26.04.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 040-117756

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

24.02.2023 r.

24.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00071702/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

31.01.2023 r.

31.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00061031/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

26.01.2023 r.

26.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00046818/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.01.2023 r.

20.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00022651/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

11.01.2023 r.

11.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 007-015833

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

10.01.2023 r.

10.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00494649/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

14.12.2022 r.

14.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00479526/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

06.12.2022 r.

06.12.2022 r./21.12.2022 r./22.12.2022 r./13.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00475665/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

05.12.2022 r.

05.12.2022 r./20.12.2022 r./11.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 216-621521

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks/Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacji

09.11.2022 r.

09.11.2022 r./14.11.2022 r./05.12.2022 r./23.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00388710/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

12.10.2022 r.

12.10.2022 r./27.10.2022r./15.11.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 174-492008

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

09.09.2022 r.

09.09.2022 r./11.10.2022 r./28.10.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00232897

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

30.06.2022 r.

30.06.2022 r./15.07.2022 r./25.08.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00229192/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

29.06.2022 r.

29.06.2022 r./01.07.2022 r./06.07.2022 r./11.07.2022 r./22.07.2022 r./27.07.2022 r./29.07.2022 r./01.08.2022 r./05.08.2022 r./12.08.2022 r./09.09.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00075941/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Modyfikacji

04.03.2022 r.

04.03.2022 r./17.03.2022/21.03.2022 r./21.04.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00074425/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

03.03.2022 r.

03.03.2022 r./18.03.2022 r./24.03.2022 r./07.04.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00071517/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

01.03.2022 r.

01.03.2022 r./17.03.2022 r./22.03.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00310449/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

10.12.2021 r.

10.12.2021 r./20.12.2021 r./23.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00309639/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

10.12.2021 r.

10.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00285703/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

26.11.2021 r.

26.11.2021 r./06.12.2021 r./21.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00263928/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

10.11.2021 r.

10.11.2021 r./22.11.2021 r./23.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 211-553971

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak/ Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.10.2021 r.

29.10.2021 r./05.11.2021 r./12.11.2021 r./26.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00191856/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

24.09.2021 r.

24.09.2021 r./12.10.2021 r./15.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 174-454158

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

08.09.2021 r.

08.09.2021 r./23.09.2021 r./30.09.2021 r./07.10.2021 r./11.10.2021 r./20.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00143742/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

10.08.2021 r.

10.08.2021 r./25.08.2021 r./07.09.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00059812/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski/ Michał Marciniak/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.05.2021 r.

20.05.2021 r./ 31.05.2021 r./09.06.2021 r./14.06.2021 r./16.06.2021 r./22.06.2021 r./29.06.2021 r./09.07.2021 r./05.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00042219/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

28.04.2021 r.

28.04.2021 r./14.05.2021 r./17.06.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00021037/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacji

22.03.2021 r.

22.03.2021 r./09.04.2021 r./13.04.2021 r./18.05.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 776829-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

31.12.2020 r.

31.12.2020 r./21.01.2021 r./19.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 770738-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

22.12.2020 r.

22.12.2020 r./08.01.2021r./12.01.2021 r./17.02.2021 r./15.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 768437-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

18.12.2020 r.

18.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 768462-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

18.12.2020 r.

18.12.2020 r./19.01.2021 r./10.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 766997-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

15.12.2020 r.

15.12.2020 r./14.01.2021 r./01.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu WNW.7021.43.2020-2

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Mariusz Szrajbrowski

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacji

14.12.2020 r.

15.12.2020 r./28.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 765838-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacji

11.12.2020 r.

11.12.2020 r./05.01.2021r./20.01.2021 r./08.03.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 761512-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

03.12.2020 r.

03.12.2020 r./08.12.2020 r./11.12.2020 r./16.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 760494-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

02.12.2020 r.

02.12.2020 r./10.12.2020 r./21.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 611940-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

18.11.2020 r.

18.11.2020 r./01.12.2020 r./03.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 611102-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

17.11.2020 r.

17.11.2020 r./25.11.2020 r./16.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 592335-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

05.10.2020 r.

05.10.2020 r./20.10.2020 r./30.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 591906-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

02.10.2020 r.

02.10.2020 r./09.10.2020 r./19.10.2020 r./02.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 589860-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

25.09.2020 r.

25.09.2020 r./13.10.2020 r./15.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 588553-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

23.09.2020 r.

23.09.2020 r./01.10.2020 r./19.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 583885-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

11.09.2020 r.

11.09.2020 r./28.09.2020 r./28.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 573664-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

12.08.2020 r.

12.08.2020 r./18.08.2020 r./24.08.2020 r./27.08.2020 r./15.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 568488-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

30.07.2020 r.

30.07.2020 r./05.08.2020 r./06.08.2020 r./11.08.2020 r./14.08.2020 r./20.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 562244-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

15.07.2020 r.

15.07.2020 r./03.08.2020 r./28.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 559795-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

08.07.2020 r.

08.07.2020 r./24.07.2020 r./27.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 559159-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

07.07.2020 r.

07.07.2020 r./22.07.2020 r./12.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 545594-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

29.05.2020 r.

29.05.2020 r./15.06.2020 r./18.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 544988-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

28.05.2020 r.

28.05.2020 r./16.06.2020 r./08.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 542193-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

21.05.2020 r.

21.05.2020 r./29.05.2020 r./30.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 533006-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

21.04.2020 r.

21.04.2020 r./30.04.2020 r./08.05.2020/13.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 519032-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

03.03.2020 r.

03.03.2020 r./13.03.2020 r./17.03.2020 r./19.03.2020 r./08.04.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 516808-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

26.02.2020 r.

26.02.2020 r./06.03.2020 r./12.03.2020 r./30.04.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 515386-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

21.02.2020 r.

21.02.2020 r./10.03.2020 r./03.04.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 514165-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacji

19.02.2020 r.

19.02.2020 r./21.02.2020 r./05.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 507995-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

31.01.2020 r.

31.01.2020 r./03.02.2020 r./05.02.2020 r./19.02.2020 r. /03.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 506068-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

24.01.2020 r.

24.01.2020 r./11.02.2020 r./21.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 505961-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

24.01.2020 r.

24.01.2020 r./11.02.2020 r./25.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 505897-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

24.01.2020 r.

24.01.2020 r./05.02.2020 r./21.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 504882-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

22.01.2020 r.

22.01.2020 r./30.01.2020 r./25.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 501815-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

10.01.2020 r.

10.01.2020 r./22.01.2020 r./27.01.2020 r./25.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 500404-N-2020

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

03.01.2020 r.

03.01.2020 r./13.01.2020 r./21.01.2020 r./17.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu WNW.7021.45.2019-2

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie /aktualizację

Mariusz Szrajbrowski

Michał Kazimierski / Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

09.12.2019 r.

09.12.2019 r. /23.12.2019 r./30.12.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 629935-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

04.12.2019 r.

04.12.2019 r./17.12.2019 r./20.12.2019 r./31.12.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 630108-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

29.11.2019 r.

29.11.2019 r./02.12.2019 r./06.12.2019 r./16.12.2019 r. /14.01.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 625152-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

20.11.2019 r.

20.11.2019 r./25.11.2019 r./26.11.2019 r./27.11.2019 r./28.11.2019 r./11.12.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 622906-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacji

15.11.2019 r.

15.11.2019 r./25.11.2019 r./27.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu WOM.271.1.2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Iwona Jóźwiak

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacji

08.11.2019 r.

12.11.2019 r./15.11.2019 r./13.12.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 618697-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Adam Talaga

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

06.11.2019 r.

06.11.2019 r./18.11.2019 r./22.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 614828-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacji

25.10.2019 r.

25.10.2019 r./ 15.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 599966-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie/Aktualizację

Anna Ruks/Milena Klupś/Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

19.09.2019 r.

19.09.2019 r./23.09.2019 r./01.10.2019 r./04.10.2019 r. /11.10.2019 r./18.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 599909-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

19.09.2019 r.

19.09.2019 r./27.09.2019 r./18.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 597824-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie/Aktualizację

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

16.09.2019 r.

16.09.2019 r./ 01.10.2019 r./08.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 595630-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

10.09.2019 r.

10.09.2019 r./13.09.2019 r./17.09.2019 r./20.09.2019 r. /08.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 592204-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

02.09.2019 r.

02.09.2019 r./17.09.2019 r./09.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 591632-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

30.08.2019 r.

30.08.2019 r./10.09.2019 r./13.09.2019 r./24.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 588053-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Adam Talaga

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacja

21.08.2019 r.

21.08.2019 r./28.08.2019 r./29.08.2019 r./06.09.2019 r. /27.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 576918-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Milena Klupś

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

22.07.2019 r.

22.07.2019 r./30.07.2019 r./02.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 575566-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Milena Klupś

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

18.07.2019 r.

18.07.2019 r./19.07.2019 r./30.07.2019 r./02.08.2019 r. /28.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 559081-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

10.06.2019 r.

10.06.2019 r./18.06.2019 r./27.06.2019 r./18.07.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 558900-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Adam Talaga

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

10.06.2019 r.

10.06.2019 r./26.06.2019 r./12.07.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 545009-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

08.05.2019 r.

08.05.2019 r./23.05.2019 r./27.05.2019 r./14.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 544963-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Adam Talaga

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

08.05.2019 r.

08.05.2019 r./16.05.2019 r./22.05.2019 r./31.05.2019 r./06.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 543714-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Milena Klupś

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

02.05.2019 r.

02.05.2019 r./17.05.2019 r./29.05.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 543688-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

02.05.2019 r.

02.05.2019 r./15.05.2019 r./22.05.2019 r./28.05.2019 r. /30.05.2019 r./06.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 523317-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Milena Klupś

Michał Kazimierski/Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia/Aktualizacja

08.03.2019 r.

08.03.2019 r./30.04.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 522650-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski/Aleksandra

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

07.03.2019 r.

07.03.2019 r./19.03.2019 r./22.03.2019 r./29.04.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 515417-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

18.02.2019 r.

18.02.2019 r./22.02.2019 r./26.02.2019 r./12.03.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 515165-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

18.02.2019 r.

18.02.2019 r./01.03.2019 r./08.03.2019 r./11.03.2019 r./28.03.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 510951-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

06.02.2019 r.

06.02.2019 r./14.02.2019 r./27.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 509412-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

01.02.2019 r.

01.02.2019 r./11.02.2019 r./15.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 508154-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Adam Talaga

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

29.01.2019 r.

29.01.2019 r./14.02.2019 r./08.03.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 508054-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

29.01.2019 r.

29.01.2019 r./07.02.2019 r./13.02.2019 r./14.03.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 503521-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Adam Talaga

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

15.01.2019 r.

15.01.2019 r./31.01.2019 r./19.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 503251-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Adam Talaga

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

14.01.2019 r.

14.01.2019 r./30.01.2019 r./13.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 502006-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

09.01.2019 r.

09.01.2019 r./15.01.2019 r./24.01.2019 r./21.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 501859-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

09.01.2019 r.

09.01.2019 r./11.01.2019 r./15.01.2019 r./22.01.2019 r./24.01.2019 r./15.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 500940-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Milena Klupś

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

04.01.2019r. 

04.01.2019 r./07.01.2019 r./08.01.2019 r./15.01.2019 r./17.01.2019 r./24.01.2019 r./19.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 500877-N-2019

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Aleksandra Pietrzak/Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

04.01.2019 r. 

04.01.2019 r./15.01.2019 r./21.01.2019 r./13.02.2019 r.

Arch. Ogłoszenia o zamowieniu 2007 - 2018

Archiwalne ogłoszenia : Przetargi [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013]  [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007]

ARCH. Zawiadomienie o wyniku postępowania: Przetargi 2007 - 2008


Data ostatniej modyfikacji strony: 23-05-2023