Sprostowanie
Numer: 246729 - 2007; data zamieszczenia: 11.12.2007

Sprostowanie
Numer: 246729 - 2007; data zamieszczenia: 11.12.2007
Sprostowanie
Numer: 246729 - 2007; data zamieszczenia: 11.12.2007
Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Swarzędz,62-020 Swarzędz,Rynek 1, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 245552/2007
W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Data zakończenia 31/12/2015
Powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Data zakończenia 30/06/2015