Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Plany, programy, regulaminy

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Katarzyna Lewandowska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

11.08.2022 r.

12.08.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Sonnak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

27.08.2020 r.

27.08.2020 r.

Program ochrony środowiska dla Gminy Swarzędz na lata 2020-2023

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Joanna Sonnak

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

26.05.2020 r.

09.06.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Katarzyna Lewandowska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

27.06.2019 r.

27.06.2019 r.

"Uchwała nr XXIX/273/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.6308 z dn. 28 października 2016 r. ) Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.449.2016.2 z dnia 25.11.2016 r. orzekające nieważność § 6 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 oraz załącznika nr 1 ."

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Magdalena Michalak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

21.06.2016 r.

03.08.2016 r./06.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Magdalena Michalak

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

02.09.2013 r.

04.09.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Szrajbrowski Mariusz

Andrzej Priebe

Data wytworzenia

Data umieszczenia

23.04.2013 r.

23.04.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Paulina Adamska

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

11.07.2011 r.

12.07.2011 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 22-08-2022