Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Protokoły z Komisji

- protokół nr 1/2018

- protokół nr 2/2018

- protokół nr 1/2019

- protokół nr 2/2019

- protokół nr 3/2019

- protokół nr 4/2019

- protokół nr 5/2019

- protokół nr 6/2019

- protokół nr 7/2019

- protokół nr 8/2019

- protokół nr 9/2019

- protokół nr 1/2020

- protokół nr 2/2020

- protokół nr 3/2020