Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nazwa

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP

7771740193

Regon

63077699700000

KRS

0000099434

Data rozpoczęcia działalności

16.05.1996

Wartość kapitału zakładowego

3 070 000,00 zł (w tym zarejestrowany 2 820 000,00 zł)

Wartość wkładu Gminy Swarzędz

3 070 000,00 zł

Udział Gminy Swarzędz

100%

Przedmiot działalności (PKD)

41.20.Z

Zarząd

Piotr Seweryn Kijek

Rada Nadzorcza

Anna Domasiewicz


Tomasz Zwoliński


Sylwia Schulze

www

tbs-swarzedz.pl

Stan na dzień:

13.01.2020