Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Bartosz Zalewski

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

24.01.2017 r.

26.01.2017 r.

NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU BGŻ BNP Paribas S.A.

13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

 

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2017

 

Stawka podatku rolnego na rok 2017

 

Stawka podatku leśnego na rok 2017

 

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2017

 

 

   OPŁATA OD POSIADANIA PSA

   Na terenie Miasta i Gminy Swarzędz obowiązuje opłata z tytułu posiadania psa wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/77/2007 z dnia 30 października 2007r. Zgodnie z treścią uchwały opłata płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca każdego roku w kwocie 30,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną. W przypadku nabycia psa po tej dacie opłatę wnosi się w terminie 14 dni od powstania obowiązku. Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku skutkuje zmniejszeniem opłaty proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
   Wpłat z tytułu opłaty od posiadania psa dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004.

   POZOSTAŁE DRUKI

   Osoba odpowiedzialna za treść

   Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

   Bartosz Zalewski

   Michał Kazimierski

   Data wytworzenia

   Data umieszczenia

   22.03.2017 r.

   23.03.2017 r.


   Data ostatniej modyfikacji strony: 23-03-2017