Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Zgromadzenia

  • 9 kwietnia 2017 r. godzina 18:00 rondo im. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Swarzędzu 

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Michał Kazimierski

Data i godzina umieszczenia

05.04.2017 r. o 12:00

Informacja o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej na który należy kierować zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że organizator zgromadzenia zawiadamia

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej (siedziba referatu Swarzędz, ul. Dworcowa 24) o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zawiadomienie to winno zawierać dane określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015.1485).

Nr telefonu: 61 65-14-102

adres poczty elektronicznej: zk@swarzedz.pl


Data ostatniej modyfikacji strony: 05-04-2017