BIURO RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

Biuro Rady Miejskiej jest czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy tj.

poniedziałek - godz. 8.00 - 16.00
pozostałe dni powszednie - godz. 7.30 - 15.30

E-mail: biurorady@swarzedz.pl
Tel. (61) 65 12 105

Pracownicy Biura Rady Miejskiej:

Kierownik Biura Rady Miejskiej: inż. Hanna Mełeń - pok. 105, tel. 65 12 106

Inspektor ds. Biura Rady Miejskiej: mgr Magdalena Kałek- pok. 105, tel. 65 12 105

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.07.2008 r.

20.07.2008 r.